دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رقابت در بازار

و فعالیت‌های فقرزدایی کشورها (به ویژه جهان سوم) ایفا می‌کند. مهر اصالت سازمان یونسکو در خصوص صنایع دستی- که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبه‌های کاربردی و مسائل زیست محیطی و قوانین کار و حقوق مالکیت معنوی و نیز داشتن بازار مناسب به منظور تداوم تولید و حضور در بازارهای مقصد و در نهایت ارتقای کیفیت و بسط و توسعه صنایع دستی، اعطا گردیده و در راستای صیانت از کیان فرهنگی و هنری ملت‌ها امری مهم و ممدوح و شایسته توجه و تاکید دست اندرکاران است.
این برنامه به اهدافی چون تداوم و تقویت دانش سنتی و مهارت‌های هنری که در نهایت به حفاظت و صیانت از تنوع فرهنگی ملت‌ها (مناطق مختلف) منتج می‌شود. کیفیت مفهومی‌گنگ و نامأنوس دارد و نمی‌توان برای آن تعریف و استاندارد مشخصی تعیین و تبیین نمود و برخی نیز تطابق محصول نهایی با استانداردهای کیفی را مترادف با تعریف کیفیت تلقی می‌کنند و گروهی نیز معتقدند کیفیت به معنی تطابق خواسته مشتری با محصول نهایی است. در جهان رقابتی امروز، کیفیت، پیش نیاز ضروری در تلاش‌ها و نبردهای تجاری است و غفلت از آن باعث افت محصول، کاهش حضور در بازار، تقلیل بهره‌وری و سودآوری و در نتیجه عقب نشینی در مقابل رقبا می‌شود.
کیفیت جزو فرهنگ تولید است و بر عنصر «رقابت آمیزی» دلالت دارد. پس باید تمهیدات لازم برای ایجاد، بسط و توسعه آن تهیه شود و اقدامات مقتضی برای توجه به موضوع کیفیت و اشاعه فرهنگ کیفیتگرایی و نیز تغییر نگرش تولیدکنندگان به ویژه در عرصه‌های دارای فرهنگ بومی‌ و سنتی صورت پذیرد، تا از این رهگذر هنرمندان و صنعتگران و دست اندرکاران صنایع دستی بتوانند با اخذ مهر اصالت برای مصنوعات تولیدی خود، زمینه حضور و تداوم فعالیت در بازارهای جهانی را فراهم و تقویت نمایند.
مهر اصالت، گواهینامه‌ای است که یونسکو و دفترهای فرهنگی – هنری منطقه‌ای مشترکاً برای حفظ، احیا و تداوم فعالیت حِرَف و ارزش‌های بومی‌ و سنتی، به صنایع دستی اصیلی اعطا می‌کند که هنرمندان و صنعتگران با مهارت‌های حرفه‌ای، الگوها و مفاهیم سنتی را ابداع و نوآوری نمایند. در حال حاضر 30 کشور آسیایی در برنامه مهر اصالت عضویت دارند (حاجی‌پور شوشتری، 1386، ص155- 157).

2-2-2-1-2-2. اهداف مهر اصالت
الف) تأمین بازار و فرصت‌های تجاری جهت حصول اطمینان از تداوم حضور و فعالیت صنایع دستی
مهر اصالت با توجه به اهمیت صنایع دستی در اقتصاد محلی و نقش مهم آن در فعالیت‌های فقرزدایی، ایجاد بازارهای جدید به منظور دستیابی به شبکه پیشرفته ارتباط تولیدکننده و خریداران، و نفوذ در بازارهای مقصد را از طریق مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری تعقیب می‌کند.
ب) ایجاد استانداردهای لازم برای اقلام صنایع دستی کیفی و برتر
یونسکو قصد دارد از طریق اعطای مهر اصالت، به مکانیسم کنترلی دقیق برای استانداردهای مربوط به کیفیت عالی اقلام صنایع دستی دست یابد تا از این رهگذر، اطمینان حاصل شود که خریدار با خرید صنایع دستی دارای مهر اصالت به اقلام فرهنگی و اصیلی که در تولید آن‌ها مسائل زیست محیطی و قوانین کار و کارگر رعایت شده باشد، دست یافته است.
ج) ترغیب به ابداع و نوآوری
در جایی که مهر اصالت یونسکو، تداوم و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و سنتی را تعقیب و از ابداع و نوآوری حمایت می‌کند، بستر لازم برای بقا و حفاظت از صنایع دستی دارای بازار مطمئن در زندگی مدرن امروزی فراهم می‌گردد.
د) ارائه آموزش و خدمات حمایتی
مهر اصالت یونسکو در نظر دارد به وسیله برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ظرفیت سازی، مساعدت لازم را از طریق ارتقای سطح طراحی و بازاریابی و توسعه بازارها و صیانت از حقوق مالکیت فکری به تولیدکنندگان صنایع دستی ارائه نماید.
مزایای مهر اصالت یونسکو برای تولیدکننده‌ای که موفق به اخذ مهر می‌شود عبارت است از:
الف) گواهی ارتقا (ترفیع نامه)
هر کالا که موفق به اخذ مهر اصالت شود، گواهینامه ای دال بر ارتقای کیفیت و ممتاز بودن آن دریافت می‌کند که می‌تواند به عنوان مدرکی مبنی بر تأیید کیفیت اصالت محصول تلقی شود.
ب) مشارکت در نمایشگاه‌های فرهنگی و بازرگانی
صنعتگرانی که موفق به اخذ مهر اصالت شوند، می‌توانند اقلام تأیید شده را به منظور معرفی در نمایشگاه‌های بازرگانی عرضه نمایند. همچنین از مشورت‌های لازم درباره نحوه مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری نیز برخوردار خواهند شد.
ج) بازاریابی و توسعه بازار
تولیدکنندگان اقلام تأیید شده می‌توانند از مزایای مربوط به بازاریابی و ارتباطات به عمل آمده یونسکو و شرکای فرهنگی – هنری منطقه‌ای آن استفاده نمایند؛ به عنوان مثال چاپ و انتشار بروشور، کاتالوگ و برچسب محصول به زبان‌های مربوط از سوی یونسکو، به معرفی مطلوب آن‌ها و استفاده از فعالیت‌های بازاریابی منجر خواهد شد.
د) معرفی در سایت و مزیت تجارت الکترونیک
تمام اطلاعات مربوط به اقلام تأیید شده به همراه اطلاعات سازنده و تولیدکننده آن‌ها از طریق سایت دفترهای منطقه‌ای یونسکو جهت ایجاد ارتباط مستقیم خریداران و ارائه سفارش به آن‌ها در اختیار خریداران مشتاق قرار خواهد گرفت.

ه) آموزش و ظرفیت سازی:
یونسکو برای مساعدت به صنعتگرانی که موفق به اخذ مهراصالت شده‌اند، کارگاه‌های آموزشی طراحی، بازاریابی و شیوه‌های پشتیبانی- در سطوح ملی و منطقه‌ای- برگزار می‌کند.

 
 
و) حقوق مالکیت معنوی و حق کپی برداری
یونسکو به منظور ثبت آثار هنرمندان و صنعتگرانی که اقلام صنایع دستی آن‌ها مهر اصالت اخذ کرده‌اند، نزد سازمان جهانی مالکیت فکری اقدام خواهد نمود تا از این رهگذر حقوق معنوی صنایع دستی تأیید شده به نام سازنده آن‌ها ثبت شود (حاجی‌پور شوشتری، 1386، ص 159-160).

2-2-2-1-3. طرح کالا
ویژگی‌های فراگیری است که در ظاهر و کارکرد یک کالا بر حسب نیازهای مشتری، تاثیر می‌گذارد. مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. طرح، مفهومی ‌است به مراتب وسیع‌تر از شکل ظاهری. شکل کالا فقط گویای ظاهر کالا است (کاتلر،۱۳۸۵،ص۳۲۰).

2-2-2-1-4. ویژگیهای کالا
مشخصاتی که وظیفه‌ی اصلی کالا را مشخص می‌کنند ویژگی‌های کالا نامیده می‌شود. یک کالا را می‌توان با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه داشت .یک مدل کالاکه فاقد هرگونه ویژگی اضافی یا
فوق العاده باشد، نقطه آغاز تولید کالا محسوب می‌گردد. یک شرکت می‌تواند با افزودن بعضی از ویژگی‌ها، مدل‌های سطح بالاتری را ایجاد کند. این ویژگی‌ها، خود ابزار رقابتی بسیار مناسبی برای متمایز کردن کالای شرکت از کالاهای رقبا، بحساب می‌آیند (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۶،ص350-۳۴۷).

22-2-1-5. نام ونشان تجاری کالا
شاید بتوان گفت که با ارزش ترین مهارت حرفه‌ای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است .نام تجاری می‌تواند یک نام، یک علامت تجاری، نشان و یا سمبل دیگری باشد. فروشنده براساس قانون علامت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اختیار دارد. بدین ترتیب نامهای تجاری جدای از دارایی‌هایی نظیر مجوز بهر‌ه‌برداری، حق طبع و غیره، که دارای اعتبار زمانی می‌باشند. (کاتلر،۱۳۸۵، ص 483-482) اسامی‌ تجار می‌توانند ارزیابی
مصرف کننده را نسبت به کیفیت و ویژگیهای محصول تحت تأثیر قراردهند (کوهلی و لیوتزر ، 2000، ص 245).

2-2-2-1-6. بسته‌بندی کالا
بسته‌ بندی محصول عبارت است از هرگونه ظرف یا بسته‌ای که محصول در آن برای فروش به بازار عرضه می‌شودیا به وسیله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل می‌شود، معمولا اولین چیزی که مصرف کنندگان هنگام خرید مشاهده می‌کنند بسته بندی محصول است. بسته بندی محصول از عوامل پرهزینه و مهم استراتژی بازاریابی است.( روستا و همکاران، 1389، ص 242)
بسته‌بندی کالا کلیه فعالیت‌هایی است که شامل طراحی و تولید ظرف، پوشش و یا لفاف برای محصول می‌شود (اسماعیل پور،۱۳۸۰،ص۲۰۲). گاهی بسته بندی از محتوای داخل بسته نیز مهم‌تر است. بسته‌ بندی به محصولات ظاهری زیبا می‌بخشد، و موجب تقویت مارک تجاری آن می‌شود. بسته بندی محصول به مشتری می‌گوید که محصول چیست و چرا باید مشتری آن را خریداری کند (ونوس و همکاران،۱۳۸۰،ص۴۱(

2-2-2-1-6-1. ضرورت‌ های بسته بندی در صنایع دستی
بسته بندی محصولات، علی رغم هزینه‌های زیاد آن ضروری است، زیرا مزایای بسیاری برای
تولید کننده، خرده فروش، و مصرف کننده نهایی دارد. مزیت اصلی بسته بندی اطلاعاتی است که به مصرف کننده منتقل می‌کند؛ بسته بندی اغلب در سهولت کاربرد، نقل و انتقال حفاظت و انبار کردن محصول کاربرد دارد. (روستا و همکاران، 1390، 242)
یکی از مشکلات مهم بر سرراه محصولات صادراتی کشورمان در سالهای اخیر عدم برخورداری از
بسته بندی مناسب در بازارهای داخلی و جهانی می‌باشد. این موضوع اگرچه در بسیاری از محصولات صادراتی مانند پسته، زعفران و غیره به علت تقاضاهای بازارهای مقصد و مسائل بهداشتی این اقلام شکل مناسبتری نسبت به گذشته به خود گرفته است ولی در محصولات صنایع دستی که نمونه آشکار میراث فرهنگی این مرز و بوم به شمار می‌آیند هنوز بسته بندی مقوله ای است غریب که همت همگان را می‌طلبد تا بتوان جامه‌ای نو در خورشان این اقلام به یادگار مانده از نیاکانمان بر تن آنها پوشاند.
بسته بندی حلقه رابط محصول و خریدار است. اولین عنصر بصری که با خریدار یک محصول ارتباط برقرار می‌کند رنگ و فرم بسته بندی آن است. خیلی از دوست داران اقلام صنایع دستی به نیت خرید محصول خاصی وارد فروشگاه نمی‌شوند و اگر در این میان کالایی با عنصر جاذبی به نام بسته بندی بتواند به سلیقه زیبایی شناسی ایشان پاسخ دهد و با اطلاعاتی که از محصول در اختیار خریدار داخلی و خارجی قرار می‌دهد مانند شناسنامه محصول و برند می‌تواند به عامل مهمی‌ در خرید محصول تبدیل گردد. اقلام صنایع دستی معمولا به قصد هدیه دادن خریداری می‌شوند نه به قصد مصرف شخصی و یکی از عناصر اصلی اهداء یک کالا داشتن بسته بندی مناسب می‌باشد. تمامی‌خریدان داخلی و به ویژه مصرف کنندگانی که شناخت کافی از محصول کشور هدف ندارند چه شامل توریستی که وارد کشور می‌گردد یا بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های صنایع دستی خارج از کشور زمانی حاضرند مبلغی را برای خرید یک محصول فرهنگی نسبتا پربها بپردازند که نسبت به محصول مورد نظر شناخت حاصل نمایند که تمامی‌ این موارد می‌تواند با شناخت سلایق و علایق فرهنگی کشور مقصد و با فراهم نمودن بسته بندی مناسب تحقق یابد.

2-2-2-1-6-2. دلایل عدم وجود بسته بندی در صنایع دستی
با مقایسه‌ای اندک بین کیفیت پائین عرضه صنایع دستی با کیفیت نسبتاً مناسب عرضه محصولاتی مانند مواد غذایی و محصولات بهداشتی از سویی و ماهیت فرهنگی و بومی ‌محصولات صنایع دستی و لزوم تشخص بخشی و هویت سازی به این گون
ه محصولات از سوی دیگر، نیاز به
بسته بندی در این محصولات بیش از پیش آشکار می‌شود. نیاز مادر تمام ابتکارات بشر در طول تاریخ بوده است. آیا در این محصولات نیاز به این مورد احساس نشده است یا عوامل دیگری هم دخالت دارند. این یک آسیب شناسی است برای دستیابی به راه حل سازنده در آینده تا بتوان با بهره گیری از هنر- تکنولوژی بسته بندی جامه‌‌ای نو بر تن هنر – صنعت صنایع دستی نشاند. در مجموع عواملتاثیر گذار بر عدم وجود بسته بندی در صنایع دستی کشورمان را می‌توان در موراد زیرخلاصه کرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- ماهیت تولید سنتی این محصولات که تفکر اشتباه عرضه سنتی را به همراه دارد.
2- عدم احساس نیاز از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی و رضایت و عادت به وضع موجود.
3- تنوع سایز و اندازه در رشته ها و محصولات صنایع دستی و نبود استاندارد محصول.
4- نبود توقع خرید محصولات صنایع دستی همراه با بسته بندی مناسب در خریداران این محصولات.
5- تفکر غلط هزینه بر بودن بسته بندی و نبود بینش تبلیغاتی و آگاهای از مزایایی بسته بندی در تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی.
6- وضعیت موجود فروش صنایع دستی از نظر بازار در بعضی از رشته ها و محصولات .
7- نبود قوانین الزام آور فروش، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی جهت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.
8- عدم فرهنگ سازی و برنامه‌های ترویج و تشویق از سوی نهادهای اجرایی .
9- نبود برنامه‌های حمایتی جهت ایجاد و گسترش بسته بندی در تولیدات صنایع دستی.
10- کمبود متخصص و عدم دسترسی تولیدکنندگان صنایع دستی به طراحان و تولیدکنندگان حرفه ای بسته بندی.
11- مبهم بودن موضوع بسته بندی در این محصولات و نبود متولی اصلی در این بخش (رحمانی، 1392، ص 27)

2-2-2-1-6-3. الزامات طراحی و تولید بسته بندی صنایع دستی
جهت شروع کار عملی در این بخش نیاز به داشتن اطلاعات و خلاقیت در سه بخش است:
الف) آگاهی نسبی از محصولات صنایع دستی کشورمان که در قالب 14 گروه و 250 رشته تعریف
شده اند. در یک تقسم بندی با رویکرد ایجاد بسته بندی می‌توان آنها را به سه دسته آسیب پذیر درجه یک (محصولات گروه سفال، سرامیک و شیشه)، آسیب پذیر درجه دو (محصولات گروه چوبی، فلزی،سنگی، چرمی، دریایی و صنایع مستظرفه) و آسیب پذیر درجه سه (محصولات گروه بافته‌های داری و زیر اندازها، نساجی سنتی، رودوزی های سنتی، پوشاک سنتی،چاپ های سنتی) که به طورکلی می‌توان تاشدنی نامید، تقسیم نمود.
ب) برخورداری از دانش و خلاقیت طراحی و تولید بسته بندی به طور عام
بنابراین می‌توان این الزامات را در این موارد خلاصه نمود:
1- فرم بسته بندی: محصول تعیین کننده فرم است. این همان عاملی است که بیشترین اشتباهات و سخت گرفتن‌ها در مورد آن صورت می‌گیرد. اصلا بیایید به مکعب مستطیل فکر کنیم بعد هر تغییری خواستیم در فرم آن ایجاد کنیم. خلاقیت در طراحی نباید منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید
بسته بندی و طولانی شدن و سخت شدن پروسه تولید گردد. در واقع فرم تابع عملکرد است. فرم
بسته بندی کارکرد و ابعاد و اندازه آن را نیز تعیین می‌کند و تعبیه دسته مناسب در صورت لزوم، سهولت در باز و بسته شدن، ایستایی و عدم جدا شدن دو بخش بسته در صورت کشویی بودن آن از جمله مواردی است که در طراحی فرم بسته بندی باید درنظر گرفته شود. یکی از مزیت ها و
ویژگی هایی که بسته بندی صنایع دستی باید از آن برخوردار باشد ترانسپارنت یا شفاف بودن قسمتی ازآن است تا بتواند تا حدی که از استحکام آن نکاهد محصول داخل آن را نمایش دهد (وجود پنجره در بسته بندی).
2- گرافیک بسته بندی: گرافیک شامل رنگ، نقوش و تمام نوشته جاتی است که در بسته بندی هایی چاپی بر روی بسته می‌نشیند و شامل موارد زیر میباشد:
رنگ: اثرگذارترین عنصر جاذب بسته بندی از نظر بصری و در دید اول رنگ آن است. رنگ باید در
بسته بندی صنایع دستی در عین جذاب و زیبا بودن با هویت محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *