دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

4-3- بخش دوم: مطالعه سؤال دوم پژوهش

مبانی بشر شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟

 

مفهوم مبانی تعلیم و تربیت

شکوهی(1368،ص61)،در باب مفهوم مبانی تعلیم و تربیت اشاره می کند که«عزیمت به سوی هر مقصد،برای آنکه متضمن وصول به آن باشد،مستلزم طرح و نقشه ای می باشد که ناگزیرباید با در نظر داشتن مبدأحرکت ترسیم گردد.»در ادامه وی، مبانی تعلیم و تربیت را اینگونه تعریف می وضمیر اوریشه داردو اگرجزاین بود اساساً ایمان وخداپرستی تحقق نمی پیدا نمود. پس مربیان الهی اندیشه خداپرستی را القا نکرده اند، بلکه باشیوه های نظری وعملی به پرورش این نهال فطری پرداخته اند. ازیک سو بشر را ازکج اندیشی وخرافه وشرک رهانیده وحقیقت توحید را درهمه ابعادش تبیین کرده اند وازسوی دیگر عنصرایمان رابا تشریع شرایط ودستورالعمل های عبادی واخلاقی وتوصیه به ذکرو نیایش دروجود بشر تقویت نموده اند تا به مرحله ای برسد که حائلی میان خود وخدا مشاهده نکند ومظهراسماء وصفات الهی گردد وبه فرموده امام علی(ع) بدنش دردنیا اما روحش به ملأ اعلی بپیوندد.(رهبر،رحیمیان،1378،ص89)

بشر تمایل دارد پرستنده باشد. این ویژگی گاهی اشباع کاذب وزمانی اشباع صادق شده می باشد. زمانی دراثرجهل ویا دنیا گرایی، معبودهای غیرالهی را به بشر معرفی کرده اند واونیز به علت نا آگاهی همان را پرستیده می باشد. پیامبران برای این مبعوث شدند که بامعرفی معبود حقیقی یعنی خداوند متعال میل پرستش بشر را اشباع صادق کنند. آنان پرستش رانیاوردند وابتکارنکردند ،بلکه نوع پرستش وآداب واعمال مربوط به آن رابه

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات