دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

اهمیت بیشتری در موفقیت های شخصی، اجتماعی و حرفه ای افراد می باشد. و نیز معتقد بود هوش و استعداد فقط می تواند به اندازه ی 20 درصد در موفقیت فرد تأثیر داشته باشد و 80 درصد بقیه به عوامل دیگری مانند هوش هیجانی افراد مربوط می گردد (چان، 2003؛ به نقل از دهکردی، 1386).

روان شناسان دیگر نظیر مایر 1993 ، سالوی نیز پژوهش های خود را بر جنبه های هیجانی هوش متمرکز کرده اند . پژوهشگران از طریق سنجش مفاهیمی مانند مهارتهای اجتماعی ، توانمندی های بین فردی ، رشد روان شناختی و آگاهی های هیجانی که همگی مفاهیمی مرتبط با هوش هیجانی هستند ، به مطالعه ابعاد این نوع هوش پرداخته اند.(به نقل از رستمی 1382)

هم اکنون و در مرحله ای که از سال 1998 آغاز شده می باشد، اصطلاحات و پالایش های متعددی در ابعاد نظری و پژوهشی حوزه ی هوش هیجانی به اقدام آمده و مقیاس های جدیدی برای اندازه گیری هوش هیجانی تهیه شده می باشد و پژوهش های بنیادی تری در این حوزه انجام گرفته می باشد. در واقع پیچیدگی حوزه ی هوش هیجانی به این دلیل می باشد که این حوزه در بر گیرنده ی جنبه های علمی و نیز جنبه های عامه پسند آن می باشد. نکته ی قابل ذکر دیگر این می باشد که تاریخچه ی هوش هیجانی هنوز در حال نوشته شدن می باشد (مایر، 2003؛ به نقل از شهبازی، 1385).

 تعاریف هوش هیجانی:

از هوش هیجانی به عنوان یک چشم انداز جدید به قابلیت های انسانی، تعاریف متعددی ارایه شده می باشد. مایر و سالووی  به عنوان پیشگامان پژوهش در زمینه ی هوش هیجانی، با در نظر گرفتن آن به عنوان زیرمجموعه یی از هوش اجتماعی، آن را توانایی جمع آوری اطلاعات عاطفی به ویژه تاکر (2000؛ به نقل از چان، 2003) با بهره گیری از نظرات مایر و سالووی، هوش هیجانی را توانایی درک عواطف خود و دیگران و تمیز بین آن ها، برای جهت دهی فکر و اقدام تعریف نمود (دهکردی، 1386).

لیزا گاردنر در تعریف هوش هیجانی، معتقد می باشد که هوش هیجانی توانایی فرد در شناسایی و ابراز هیجان ها در خود و دیگران می باشد (آقایار، 1386).

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان