دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

و او را به قتل می رساند وپس از آن متوجه می گردد که شخص دیگری بوده: آیت الله گلپایگانی در پاسخ می فرماید :

« در فرض مثل ، قتل عمد مـحسوب نمی گردد » این سـوال از مقام رهبـری نیز پـرسیده می گردد و ایـشان در پاسخ می فرمایند : « تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد . پس اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن گردد ، متعین همین می باشد و الا بایستی از قاتل به قتل نفس دیه گرفته گردد1» بااین تفسیر اشتباه در هویت و شخصیت مقتول موجب کاهش مسئولیت قاتل شده و مهدورالدم ویا محقون الدم بودن شخص مورد نظر قاتل تاثیری در ماهیت قتل ندارد

درهرصورت طبق بند الف ماده 206 ق.م.ا که اظهار می دارد مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد ، خواه آن کار نوعا کشنده باشد ، خواه نباشد اما در اقدام سبب قتل گردد » در اینجا عبارت « شخص معین » بایستی مشخص گردد که مقصود از کلمه « معین» تعیین فیزیکی می باشد یا هویتی . چنانچه مقصود تعیین فیزیکی باشد صرف قصد شخص مورد هدف برای عمدی دانستن قتل کافی می باشد . اما چنانچه مقصود تعیین هویتی باشد قتل عمدی نیست اما به نظر می رسد با در نظر داشتن عبارت « فرد یا افراد غیر معین از یک جمع » مقصود قانونگذار تعیین فیزیکی بوده نه هویتی و علاوه برآن اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این نکته می باشد .

 

گفتار دوم :مفهوم و اقسام مهدورالدم

به موجب ماده 226 ق.م. ((قتل نفس در صورتی موجب قصاص می باشد که مقتول شرعا مشخص کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بایستی استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ))

وبرطبق تبصره 2 ماده 295 ق.م.1 ((در صورتی که کسی شخصی رابه اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت گردد و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم بودن نبوده می باشد،قتل به منزله  خطای شبه عمد می باشد …))

لذا با وجود تکریم خون بشر ها در آموزه های دینی قانون گذار  مهدور الدم بودن اشخاص را موجبی برای خارج شدن فرد از طرفداری قانونی قرار داده و در عین حال در این ارتباط به کلی گویی پیرامون

1 – روزنامه سلام ، 5/8/1371 به نقل از شامبیاتی ، هوشنگ ، پیشین ، ص 182


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه