دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

دیکسون , هپنر و آندرسون ( 1991) دریافتند، که از عوامل ارزیابی حل مساله ( اعتماد حل مساله , شیوه گرایش – اجتناب و کنترل شخصی[1] ) عامل اعتماد در حل مساله قویترین ارتباط را با فکر خودکشی و نا امیدی داشت. بنابراین ارزیابی اعتماد که سطح کلی خودکارآمدی فرد را می نمایاند ممکن می باشد انعطاف پذیری کلی که منبع مهمی درمقابله با ناامیدی و فکر خودکشی می باشد را منعکس کند.

تئوری شناخت اجتماعی  پیشنهاد می کند برای این که احتمال عملکرد یادگیرندگان در خصوص بهره گیری از حل مسئله بالا رود آنها باید :

  1. استرس ورهایی را که با آنها برخورد می کنند تشخیص دهند ( درک موقعیت ) .
  2. دانش ومهارت های لازم جهت اجرای مراحل فرایند حل مسئله را داشته باشند (توانایی رفتاری ) .
  3. باور کنند که بهره گیری از حل مسئله نتایج مفیدی دارد ( نتایج انتظارات ) .
  4. ارزش بالای توالی های مورد انتظار حل مسئله را دریابند ( نتایج پیش بینی ها ) .
  5. برای اجرای مراحل فرایند حل مسئله به استعدادشان اعتماد داشته باشند (خودباوری) .
  6. به خودشان جهت بهره گیری از مهارتهای حل مسئله پاداش دهند ( خویشتن داری ) .

در چند سال اخیر پژوهشگرانی نظیر شیگما تسا و کاتسومی [2]  در آموزش ریاضی ، به اهمیت مؤلفه های فراشناختی در حل مسئله پی برده اند. ایشان معتقدند آگاهی نسبت به اهمیت مؤلفه های شناختی و بالطبع تنظیم آنها نوعی و توانایی ذهنی می باشد که از شناخت متمایز می گردد. این توانایی ذهنی فرا شناخت نام دارد و از مقاله نویسی حوزه علوم شناختی به شمار می رود. فلاول ( 1985) در تعریف فراشناخت می گوید “فراشناخت هر گونه دانش یافعالیت شناختی می باشد که موضوع آن فعالیت شناختی باشد یا این که فعالیت شناختی را تنظیم نماید .”

در واقع حل مسئله مهارت شناختی فوق العاده پیچیده ای می باشد که در مقایسه با سایر فرایند های شناختی نظیر زبان آموزی تشکیل مفهوم ، مستلزم سطح بالاتری از پردازش اطلاعات می باشد. این فرایند سبب می گردد که توجه ، ادراک ، حافظه و سایر فرایندهای پردازش اطلاعات به شیوه ای متناسب برای دستیابی به

[1] Personal control

[2] Shigematsa and katsomi

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان