دانلود پایانامه : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

2-1.پیشینه پژوهش

در مطالعات گذشته کاربرد فاضلاب ثانویه در پرورش مخلوطی از گونه های فیتوپلانکتونی دریایی با نتایج خوبی همراه بود.

(Dustan and Menzel,1971;Dustan and Tenore,1972; Goldman and Stanley,1974) .

همچنین پرورش تک گونه­ای فیتوپلانکتونها نیز موفقیت آمیز بوده می باشد

(Yoneshigue-Braga,1977;Costa,1999).

Chlorella vulgaris به خوبی تحت شرایط مختلف محیطی از pH، درجه حرارت، نور و تاریکی رشد نمود، و قادر به حذف 70– 60 % ازت و 60 – 50 % فسفر بود.

همچنین  در سال   1386 توسط خانم موسوی  بر روی گونه chlorella vulgaris روی حذف ازت و فسفر  پساب شهری توسط جلبکها کار گردید که نشان داد میکرو جلبک chlorella vulgaris به خوبی تحت شرایط آزمایشگاهی قادر به حذف  مواد مغذی در پسابهای شهری گردید.

مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه