پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

در ادبیات تحقیق یک تمایز مهم ، تمایز بین مقابله مساله مدار[1] با انواع دیگر مقابله می باشد . افرادیکه از مقابله مساله مدار بهره گیری می کنند سبک های  ویژه ای را رشد می دهند که عبارت از رفتارهایی می باشد که برای کاهش یا حذف مشکل مورد بحث طرح ریزی شده اند. بنابراین مقابله مساله مدار می آوریم ، به بازی می گیرد. این تجارب قبلی« محتوی حافظه » را تشکیل می دهد ، با وجود این حل مسئله مبین شکل منجر به فردی از پذیرش حافظه می باشد زیرا که یک راه حل اغلب از طریق تشکیل شبکه های ربطی و نه از طریق ذهنی پیدا می گردد . مدل گرینو چهار چوبی فراهم می آورد که خود واجد یک سری مراحل می باشند ، مراحلی که به عنوان پایه و اساس برای تحلیل تکلیف می باشد . این مدل  تنها پاسخگوی مسائل خاصی می باشد ودر مقابل مسائل عام فاقد کفایت می باشد. حل مسئله دراین مدل ، متضمن دو مرحله اصلی می باشد که ممکن می باشد آنها همزمان رخ دهند یا در یک زمینه با هم همپوشی داشته باشند .

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو

الف – ساخت یک شبکه ( درخت ) ، شناختی که مسئله را باز می نمایاند.

ب _ شناخت مجموعه ای از مناسبات ربط دهنده بین شبکه مسئله وشبکه مطلوب یا راه حل – شکل عملیات نخست – (ساخت یک درخت شناسی) در حافظه رخ می دهد. این عملیات مشابه عملیات ریاضی می باشد . ساختاری که درحافظه شکل می گیرد در یک فهرست سازمان یافته از متغیرهاست.

عملیات مرحله دوم ساخت فهرست سازمان یافته ای از ارتباطات بین متغیرهای مشخص و خصوصیات مطلوب می باشد که راه حلی برای مسئله ایجاد می کند ، این فرایند دوم با بهره گیری از اطلاعات حافظه معنایی جهت تغییر ساختاری که در حافظه هست انجام می گیرد.

[1] problem – focused

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان