دانلود پایانامه ارشد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-1.پساب شهری پس از ته نشینی اولیه

3-1-2.موادی که جهت تهیه محیط کشت(Guilard,1983)F/2 مورد بهره گیری قرار       می گیرند

 که این مواد عبارتنداز :

3-1-2-1.محلول استوک مواد غذایی :

از 18 گرم اسید سیتریک و20 گرم سیترات آهن و 4/332 گرم نیترات سدیم و20 گرم اورتوفسفات دی هیدروژن سدیم به همراه 8/3 لیتر آب مقطر تشکیل می گردد .

 

3-1-2-2. محلول سیلیکات :

از حل کردن 40 گرم متاسیلکات سدیم در 2 لیتر آب مقطر استریل بدست می آید .

 

3-1-2-3. محلول استوک ویتامین بیوتین :

از حل کردن مقدار 50 میلی گرم بیوتین در 480 میلی لیتر آب مقطر استریل بدست می آید .

 

3-1-2-4. محلول استوک ویتامین  :

از حل کردن مقدار 50 میلی گرم ویتامین  در5/44 میلی لیتر آب مقطر بدست می آید .

 

3-1-2-5. محلول ویتامین :

از حل کردن 800 میلی گرم (8/0 گرم ) ویتامین B( تیامین ) در 1800 میلی لیتر از آب مقطر استریل بدست آمده که به این محلول مقدار 40 میلی لیتر محلول استوک بیوتین و 4 میلی لیتر استوک ویتامین  اضافه می گردد .

 

3-1-2-6. محلول استوک فلزات کمیاب :

این محلول از تعدادی فلزات کمیاب تشکیل شده می باشد که به قرار زیر می باشد :

 

 

 

نوع مواد مقدار بر حسب گرم حجم آب مقطر بر حسب میلی لیتر
  98/0 100

 

3-3-2-2.تهیه استوک اولیه :

استوک اولیه این سلول ها که با عنوان استارتر نیز از آنها نام برده می گردد به عنوان اولین نسل وارد

محیط جدید شده وبقیه سلول هایی که بعداً ایجاد خواهد گردید در نتیجه تقسیم و ازدیاد این سلول ها خواهد بود . پس اهمیت انتخاب بهترین استارتر جهت شروع کشت هایی بعدی به وضوح روشن می باشد . ذکر این نکته الزامی می باشد که سلول های تلقیح اولیه از کشت های کوچکتر برای کشت های با حجم بزرگتر و یا

مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه