دانلود پایانامه ارشد : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

] به طرف حیوانی تیراندازی کند وبه بشر برخورد نماید و یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب کند اما به شخص دیگری برخورد کند و ضابطه خطای محض به این  می باشد که قصد بشر (درمثال اول ) یا قصد شخص معین (در مثال دوم ) را نداشته باشد [1]» پیرو این نظر اکثریت حقوقدانان نیز قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته و این چنین استدلال می کنند « این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می گردد که شخص با قصد جنایت برانسان مهدورالدم فرد بی گناه دیگری را می کشد کاملا غیرقابل توجیه می باشد . زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیراندازی به کسی » وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، درهر صورت خطای محض می باشد ، مضافا اینکه عبارت « … تیر او به بشر بی گناه دیگری اصابت کند …» به روشنی بیانگر آن می باشد که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا جنایت براو واقع شده می باشد ، بی گناه بوده می باشد [2].

قتل ناشی از خطای در شخص در رویه قضایی قبل از انقلاب عمدی شناخته می گردید .

در رأی شماره 1707 مورخ 15/8/1366 آمده : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون مجازات عمومی نیست پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده وبه شخص دیگری اصابت و موجب فوت او گردد قتل عمدی تشخیص می گردد »

اما با تصویب ماده 296 ق.م.ا سال 1370 قانون گذار ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی نمود . علاوه برآن قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات قید « شخص معین »را اضافه کرده از این رو به نظر می رسد دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای درهدف بدون در نظر داشتن هدف اولیه قاتل ، خطای محض باشد دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضائیه نیزدریکی از نظریات خود به آن اشاره کرده می باشد موید این مطلب می باشد . به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17/10/1370 اداره حقوقی « ملاک خطای محض خطای در اصابت می باشد مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید ودراثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص ، به دیگری اصابت نماید وموجب مرگ او گردد …»

ب: اشتباه در شخصیت

رهبری می باشد در سوالی که ازایشان در مورد شخصی که به قصد کشتن فرد معینی ، در تاریکی شب به توهم اینکه شخصی که در روبروی اوایستاده همان شخص مورد نظر می باشد به سمت او شلیک کرده[1] – عاملی،زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تحریرالروضه فی توضیح اللمعه ، مترجم : سید مهدی دادمرزی قم ، نشر طه ، چاپ هشتم ، 1384،ص651

[2] – صادقی ، محمد هادی،جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ،1382 ص 206


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه