دانلود پایانامه ارشد : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

شکل 1-2 : باز نمایی شناختی مسئله از یک ساخت شناسی گرینو ، 1973 ؛ به نقل از بهرامگیری  1380) .

مولفه های سبکهای حل مسئله:

عامل 1 : کنترل حل مسأله , این عامل منبع کنترل درونی – بیرونی فرد را در موقعیت های مشکل زا منعکس می کند.

عامل 2 : اعتماد  در حل مسأله , این عامل توان  تصمیم گیری , خودباوری و توانایی فرد را در حل مسأله نشان می دهد.

عامل3 : سبک اجتناب , این عامل پنهان کردن مسأله و تمایل فرد را به عدم مواجهه و مقابله با معضلات را منعکس می کند.

عامل4 : سبک گرایش , این عامل تفکر و توجه مثبت به جنبه های مختلف زندگی و تمایل به مقابله با معضلات را نشان می دهد.

نتایج مطالعه پریستر و کلام (1993) اهمیت ارزیابی حل مساله بویژه عامل اعتماد [1] را بعنوان تعدیلگر ارتباطات استرس – افسردگی و استرس – ناامیدی تایید می کند.

مطالعه دیکسون و همکاران ( 1991) نیز نشان داد که عامل اعتماد نسبت به عامل کنترل یا عامل گرایش – اجتناب به طور قابل اطمینانی با افسردگی و نا امیدی ارتباط دارد ( پریستر و کلام , 1993).

هم چنین نتایج تحقیق کسیدی و لانگ ( 1996) نیز حاکی از این می باشد که افراد مبتلا به اختلالات خلقی در حل مساله فاقد اعتماد هستند.

[1] Confidence

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان