دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

جوید پس اوکافر می باشد و خونش مباح می باشد )) [1] پیامبر اکرم (ص)صریحا تغییر دادن دین را موجب صلب مصونیت اعلام نموده و فرموده ((من بدل دینه فاقتلوه))[2]

در فقه امامیه ارتداد به دو دسته مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم می گردد علت این تقسیم بندی نیز وجود روایاتی در این زمینه می باشد مانند روایت در این زمینه روایتی می باشد که مسلمانی را که مسیحی می گردد و سپس از اسلام برمیگردد آغاز توبه داده می گردد ، اگر به اسلام بازگشت کشته نمی گردد اما اگر به اسلام بازنگشت کشته می گردد ((محمد بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع)قال سالته عن مسلم تنصر قال یقتل ولایستتاب قلت:متصر فنصرانی انی اسلم ثم ارتد قال:یستتاب فان رجع،ولا قتل ))کلمه نصرانی به صورت خاص نمی باشد بلکه کسانی که معتقد به ادیان آسمانی دیگر غیر از اسلام می باشند و یا اینکه به هیچ دین و ایینی پایبند نیستند را شامل می گردد علت این تقسیم بندی نیز مجازات متفاوتی می باشد که برای انها در نظر گرفته شده مرتد فطری هرچند که توبه نماید مجازاتش قتـل می باشد امـا مـرتد مـلی آغاز توبه داده می گردد و در صورتی که توبه نمود رهـا می گردد و اگر توبه نـکرد کشته می گردد عمده علت های این مطلب علاوه بر اجماع .روایات رسیده در این باب می باشد. [3]

صاحب تحریرالوسیله در مورد انواع مرتد و مجازات آن چنین اظهار می دارد مرتد بر دو قسم می باشد فطری وملی –مرتد فطری کسی می باشد که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشند و سپس بعد از بلوغش اسلام بیاورد و بعد از آن از اسلام برگردد و مرتد ملی کسی می باشد که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند . وسپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید و پس از آن اسلام بیاورد و سپس از دین اسلام برگردد مانند نصرانی که اسلام بیاورد و سپس به نصرانیتش باز گردد[4] بنا بر این حضرت امام مرتد فطری را کسی می داند که هر چند از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد .علاوه بر ان پس از بلوغ هم اظهار اسلام نماید و پس از ان از اسلام باز گردد و صاحب جواهر کسی را که پس از بلوغ اظهار اسلام از[1] –   ((من جحد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح ))حر عاملی،محمدحسن،پیشین،جلد 18، ص 540

[2] -عمید زنجانی .عباسعلی .حقوق اقلیتها .تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی . 1367 –ص 169)

 

 

[3] – حرالعاملی پیشین جلد 18 ص 544 و545

[4] – موسوی جمینی،روح الله،پیشین،ترجمه علی اسلامی،جلد4،ص11


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه