دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

باب حد ی می باشد یا تعزیری بین فقها اختلاف می باشد .آیت الله خویی ارتداد را جزء حدود می داند[1]  و همچنین حضرت امام در پایان بحث حدود تحت عنوان سایر حدود از آن بحث می کند لذا می توان گفت ایشان مجازات ارتداد را جزء حدود می داند[2]  اما محقق حلی در شرایع الاسلام مجازات ارتداد را جزء تعزیرات می دانند و همچنین آیت الله مکارم شیرازی این موضوع را حدی نمی دانند رویه بیشتر فقها این می باشد که ارتداد را در خاتمه بحث حدود به عنوان عقوبات متفرقه ذکر نموده اندفایده این بحث این می باشد که که اگر مجازات مرتد را حدی بدانیم بحث قواعد کلی حدود پیش میاید مانند قاعده لا تاخیر فی الحدود.جواز عفو امام برای حدی که با اقرار ثابت شده و قاعده تدر الحدود بالشبهات (اجرای حدود اللهی با شبهه رفع می شوند )طبق این قاعده در اجرای حدود اللهی نباید جای هیچ گونه احتمال مخالف و معقولی وجود داشته باشد و اقدام انجام شده بایستی مجرمانه باشد البته شبهه ای که باعث برداشته  شدن حدود الاهی می گردد گاهی علمی می باشد و گاهی عملی . در حدودی مانند سرقت و زنا شبهه از نوع عملی می باشد اما در بحث مرتد .شبه از نوع علمی می باشد به عنوان مثال اگر در اقدام برداشتن مال غیر توسط ذمی قاضی احتمال معقول دهد که این فرد به گمان اینکه این مال متعلق به خود اوست و آن را برداشته همین احتمال مانع از ان می گردد که حد سرقت بر او جاری گردد

در مورد مرتد نیز قاضی تنها در صورتی مجاز به اجرای حد مرتد می باشد که بداند او اسلام را با آگاهی و بینش کامل پذیرفته می باشد و هیچ گونه شبهه علمی باعث رویگردانی اواز اسلام نشده می باشد اگر قاضی در تحقیقات خود به این نتیجه برسد که رویگردانی مرتد از اسلام به دلیل بعضی از معضلات فکری و مسائل حل نشده بوده نمی توان  او را مرتد شمرد و حکم ارتداد را بر او جاری نمود حتی اگر قاضی مطمئن نباشد که رویگردانی از مسلمانی به دلیل وجود شبهه علمی و معضلات فکری بوده بلکه تنها احتمال این نکته را بدهد کافی می باشد که از مرتد شناختن و اجرای حد ارتداد بر او دست بکشد لذا این نتیجه بدست میاید که نتها وجود سوال و تردید و شبه علمی که اعمالی غیر اختیاری هستند موجب ارتداد نیست بلکه حتی انکاری که از روی مشکل فکری و ناتوانی از یافتن پاسخ به شبهات ناشی می گردد موجب مرتد شمردن[1] – خویی سید ابوالقاسم.پیشین. جلد2 ص 243

[2] -موسوی خمینی،پیشین،ترجمه علی اسلامی،ج4ص243

 


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه