پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

روش پژوهش حاضر توصیفی _تحلیلی می باشد که صرفأ محقق آن چیز که را که هست مطالعه کرده به توصیف و تشریح آن می پردازد و در نهایت از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله ی پژوهش خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد.(حافظ نیا،1386،ص71)

3-4- روش گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی ان می باشد و به لحاظ اهمیت آن،گاه به اشتباه،روشهای گردآوری اطلاعات را روشهای پژوهش می نامند.(حافظ نیا،1382،ص162)

مرحله ی گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی می باشد که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرائی به فشرده سازی آنها ازطریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیه های تدوین شده ی خود را مورد ارزیابی قرار میدهد ودر نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسأله پژوهش خود را به اتکای آنها می یابد؛ به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آنطورکه هست کشف می نماید.(همان)

روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه تقسیم نمود:

1.روشهای کتابخانه ای 2. روشهای میدانی.(همان،ص163)

ازآن جا که روش کار در این پژوهش کتابخانه ای می باشد،به معرّفی این نوع روش گردآوری اطلاعات  و علت های بهره گیری از این روش،در این پژوهش می پردازیم.

روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بهره گیری قرار می گیرد،اما در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند پژوهش از این روش بهره گیری می گردد و در بعضی از آنها موضوع پژوهش از حیث روش،ماهیتأ کتابخانه ای می باشد و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های پژوهش کتابخانه ای می باشد.در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند،تقریبأ تمام کوشش محقق در کتابخانه ها انجام می شود.(همان،ص164)


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات