دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

.توسعه و تعمیم بیمه های درمانی و اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی تا حد پوشش کامل

3.توانمندسازی سازمان به جهت خوداتکایی پر قدرت برای انجام کامل مأموریت و تحقق مقصود سازمان

4.ارتقاء کیفیت خدمات مورد نظر در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

 • کاهشتصدی گری در امور غیر حاکمیتی از طریق واگذاری خدمات بخشهای عمومی
 • تقویت و توسعه بهداشت پیشگیری در نیروهای مسلح
 • اولویت در پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیروهای مسلح در راستای افزایش کمی و کیفی این مراکز
 • تقویت آموزش و تحقیقات از طریق راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی سازمان
 • اجرای نظارت فنی تخصصی بر کلیه خدمات مراکز طرف قرارداد
 • توسعه و گسترش مراکز طرف قرارداد جهت دسترسی آسان بیمه شدگان به خدمات درمانی
 • تعریف سطوح جدیدی از خدمات بیمه مکمل درمان

وظایف و اختیارات:

 • تأمین خدمات اجتماعی مناسب (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان با در نظر داشتن بند یکم اصل 34 قانون اساسی)
  •انجام کلیه امور بیمه های قانونی و اختیاری در نیروهای مسلح و وزارت یا کارگزاری آنها
  •انجام امور مربوط به بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران
  •انجام بیمه خدمات درمانی کلیه مشمولین خدمات سازمان و همچنین ارائه بیمه مکمل برابر برنامه مصوب نیروهای مسلح

 

4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر

   هفتاد سال ازاجرای اولین طرحهای بیمه در ایران میگذرد ودراین مدت به تدریج گروههای مختلف ازجمله کارگران و کارمندان به صورت اجباری و در سالهای اخیر با گسترش بیمه های اجتماعی برخی از اقشار بصورت اختیاری به عضویت صندوقهای بیمه وبازنشستگی گوناگون درآمده اند; قانون اساسی

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه