دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 مقدمه

شبکه‌های موردی سیار [1]شامل مجموع‌های از گره‌ها می‌باشند که می‌توانند آزادانه بدون داشتن هیچگونه زیرساخت شبکه‌ای و از طریق فرکانس‌های رادیویی با یکدیگر در ارتباط باشند.. سرعت در برپایی و بدون ساختار بودن این شبکه‌ها باعث شده می باشد که تأثیر بسیار مهمی را در زمینه‌های مختلف خصوصاً کاربردهای نظامی و اضطراری ایفا کنند [22],[5]مبحث امنیت در این شبکه‌ها امروزه یکی از مباحث مهم تحقیقاتی می باشد. تحرک گره‌ها، سیار بودن ارتباطات، تغییر پویای ساختار شبکه، فقدان مدیریت متمرکز برای مطالعه رفتارها و عملکردها، فقدان خطوط دفاعی مشخص و محدودیت در توان مصرفی گره‌ها، بستر مناسبی را برای حملات مختلف علیه این شبکه‌ها فراهم می‌آورد. حملاتی که در این شبکه‌ها هست به نوعی با حملات موجود در شبکه‌های دیگر متفاوت می باشد و بالطبع سیستم‌هایی که برای تشخیص حمله در این شبکه‌ها بهره گیری می‌گردد با آن چیز که در شبکه‌های متداول سیمی می باشد، متفاوت می‌باشد.[5]

شبکه‌های موردی سیار مجموع‌های از گره‌های سیار هستند که می‌توانند به صورت پویا در هر مکان و هر زمان بدون بهره گیری از هر زیرساخت شبکه‌ای، تشکیل شوند. اغلب این گره‌ها در آن واحد هم به عنوان مسیریاب[2] و هم به عنوان میزبان[3] اقدام می‌کنند. این خاصیت سبب شده، در موارد اضطراری که امکان تشکیل شبکه‌ای با ساختار ثابت و از پیش تعریف شده وجود ندارد مانند موارد نظامی و یا وقوع سیل و از این قبیل، بتوان از این شبکه‌ها بهره گیری نمود. ارتباط میان گره‌ها در این شبکه‌ها از طریق امواج رادیویی صورت می‌گیرد و در صورتی که یک گره در محدوده رادیویی گره دیگر باشد، همسایه آن گره به حساب می‌آید و در غیر اینصورت، در صورت نیاز به ارتباط میان دو گره که در محدوده رادیویی یکدیگر نیستند، می‌توان از کمک بروزرسانی می‌کند و اگر یک مسیر معتبر در جدول مسیریابی به سمت گره مقصد ندارد، بسته درخواست مسیر را دوباره

[1] MANET: Mobile Ad-Hoc Network

[2] Router

[3] Host

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه