دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

سفر در تقدیر و پس توهمِ علمیِ کنترل و سلطه را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. شکلِ مقطعی( اپیزودیکِ اختصار اینکه قصه گشاینده‌یِ فضایی برایِ گفتگو میانِ خود و دیگری می باشد تا « افق‌هایشان را وسیعتر سازند» و بگذارند این افق‌ها درهم شوند. خودقومنگاره حکایتی می باشد خالقِ « یک دیالکتیکِ مدامِ تجربه» منتج از حجمِ صداهایِ مشرف به خویشتن که همزمان متن را تولید وتفسیر می‌کنند»( جونز 764:2005). و این اصلا کارِ آسانی نیست. « چالشی که خودقومنگار با آن مواجه می باشد خلقِ یک متن می باشد که در فضایِ بیناالاذهانیِ افراد و جماعات سرباز می‌کند و نیز تاکتیک‌هایِ دانستن و نشان‌دادن را همزمان به‌کار می‌گیرد ( Jackson, 1998 ). پاسخ به این چالش مستلزم مطرح‌کردن پرسش‌هایِ ذیل می باشد:

  • چگونه دانش، تجربه، معنا و مقاومت از طریقِ ابزارهایِ خاموش، متجسم، الگوهایِ گفتاری، ژست‌گونه، فی‌البداهه، مرتبط با هم‌ـ‌تجربه‌گی (coexperential ) و ابزارهای پنهان به اظهار درمی‌آیند؟ ( Conquergood, 2002, p. 106 ). « متونِ خودقومنگاشتی متمرکزند بر چگونگیِ بهره گیری‌یِ اختیاریِ مردمِ فرودست از فرم‌های زیرکانه و رمزآلود ـ فرم‌هایی که متنی یا بصری نیستند ـ برای اظهار تفکرات، احساسات و امیالِ خویش و این اظهار از طریقِ اجرایِ این کردارها بر روی کاغذ و بر رویِ صحنه به انجام می‌رسد» ( Daly& Rogers, 2001 ).
  • اهمیتِ عواطف در فهم و نظریه‌بندیِ ارتباطِ نفس، قدرت و فرهنگ در چیست؟ متنِ خودقومنگاشتی متمرکز می باشد بر ایجادِ یک تجربه‌یِ عاطفیِ محسوس، زیرا که با دیگر طرقِ دانستن، بودن و کنش در/ بر جهان پیوند می‌خورد و از آن می‌گسلد ( Ellis, 1997; Bochner, 2001 ).

چگونه می باشد که بدن و صدا از ذهن و تفکر تفکیک‌ناپذیرند، به همانگونه، بدن‌ها و صداها چگونه حرکت می‌کنند و از راه‌هایی بسیار ویژه و سیاسی بِدان‌ها رجحان داده می‌گردد، یا محدود و یا برجسته می‌شوند. متن خودقومنگاشتی درپیِ برانگیختنِ امرِ جسمانی ( corporeal  ) ، اجماعی و سیاسیِ

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه