دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

شخصی را برایِ خاطره‌یِ جمعی قائل شویم»( ص. 49). به زعمِ ریکور، نهاد، نتیجه‌یِ آرشیوِ خاطراتِ جمعی می باشد و از آرشیوِ خاطرات می باشد که تاریخ به وجود می‌آید.« هوسرل بر این می باشد که از طریقِ ارتباطی که سوژه‌ها به میانجیِ فرایندهایِ میانفاعلی( intersubjectivity ) مستقر می‌سازند و از طریقِ عینیت‌بخشی به آن، چیزی پدید می‌آید که هوسرل شخصیتِ نوعِ عالی یا نوعِ دوم می‌داند. در برخورد با پدیده یِ کشور که او را مانندِ بشر به اسمِ خاص می‌نامیم، با نوعی فردیتِ جدید و از نوعِ دوم مواجه‌ایم… اگر این مجموعه‌ها همچون نهادهایِ اجتماعی وجود دارند، به این دلیل می باشد که خاطره هایِ فردی مقدم بر آنها وجود داشته‌اند و به تبادل با یکدیگر پرداخته‌اند… اگر… فراموش نکنیم که این انسجام نتیجه‌یِ عینی‌شدنِ تبادلِ خاطراتِ فردی در فضایِ ویژه ایست، می‌توانیم خود را از نتایجِ شوم پدیده‌هایی زیرا ناسیونالیسم محافظت کنیم»( ص 51). از تراکمِ خاطرات، آرشیوها به دست می‌آیند و آرشیو« نقطه یِ حرکتِ کارِ تاریخی می باشد» و تاریخ در مرحله یِ آرشیو، «با مسئله‌یِ خاطره روبروست» و خواندنِ آن‌ها. اختصار‌یِ حرفِ ریکور این می باشد که نباید گذاشت تاریخِ قربانیان، یا به قولِ بنیامین، تاریخِ ستمدیدگان از خاطره‌یِ یک ملت محو گردد.

و اما قصه در ایران، بنا به دلایلی که گاه ریشه در سنتِ شفاهیِ کشآمده‌یِ ما دارد، فرمِ هنوز زنده‌ای می باشد. بیشترِ بحثِ نشست هایِ نسلِ من و «قبیله‌یِ مدرنی» که در آن وقت می‌گذرانم، به بازگوییِ خاطرات و سفرهایِ بلادِ دورشان می‌گذرد. این قبایلِ مدرن، این خرده‌فرهنگ‌ها، تنها جایی هستند که من آدمِ جسورِ سفریِ ایرانی را در آن می‌بینم. و از آنسو مخاطبانی مثلِ من کم نیستند؛ کسانی که تجربه‌یِ حتی یک سفرِ خارجی را هم ندارند و باقیِ جهان را تنها به واسطه‌یِ هنر و ادبیات و تاریخ و تخیلِ ایرانیِ خود می شناسند. من در بم توریستِ فراوان دیده‌ام، اما هیچگاه پایم را از مرز بیرون نگذاشته‌ام. من از راهِ قصه‌ها و فیلم‌ها به جهان وصل‌ام و همین پیوندِ روایی با جهان می باشد که مرا به اتخاذِ چنین روشی کشانده می باشد. رمان در ایران و در میانِ نسلِ من خواننده بسیار دارد و این از جذبه‌یِ روایت در میانِ ما نشات می‌گیرد و شاید فراوانیِ کمّیِ نشرِ رمان شاخصی برایِ مدرنیتِ ایرانی

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه