دانلود پایان نامه با موضوع یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

نقیضِ گارفینگل، از منظری ادبی، فقط یک آشنایی‌زداییِ فرمالیستیِ ساده و بامزه می باشد. شکستنِ قواعدِ یک وضعیت، جامعه را به هم نمی‌ریزد، اما شکستنِ قواعدِ یک فرهنگ تبعاتی دارد و اصلا امکانِ آن محلِ بحث می باشد. اولویت‌دادن به تجربه‌یِ زیسته می باشد از جانبِ قانون. تجربه‌یِ زیسته می باشد که بنا به آن، رئیس‌جمهورِ یک کشور، بایستی بومیِ آن کشور باشد. مطلعِ حاضر در علومِ انسانی، یک ابژه‌یِ استعماری می باشد. این تئوری‌ها از تنِ من چه می‌خواهند؟ بالاخره قومیت هست یا قومیت نیست؟ طرفداران و مخالفانِ حضورِ قومیت در ایران بایستی به آرشیوِ خودقومنگاری‌ها رجوع کنند و پیش‌ازآن بایستی چنین آرشیوی را ایجاد نمود. اتواتنوگرافی‌ها می‌توانند جلوبگیرند از بسیاری توهماتِ تئوریک، که ناشی از فاصله‌یِ ناگزیرِ مردمنگارِ غیرِ بومی با مطلعینِ قومیِ بی‌زبانی می باشد که بدترین کار برایِ مطالعه‌یِ آنها سرشکن‌کردنِ زندگیِ آنها به پرسش‌هایِ باز و بسته می باشد. خودقومنگاری، آوردنِ تفاوت، و اندراجِ آن در امرِ آموزش می باشد. خاصه در جامعه‌ای چندقومه، این خودقومنگاری‌ها و این تجاربِ زیسته اهمیتی دوچندان می‌یابند. برایِ به‌قولِ بل هوکز(1382)، « تبدیلِ دانشگاه به مکانی که تمامی جنبه‌های آموزش ما متاثر از تفاوت هایِ فرهنگی باشد»، برایِ تبدیلِ تحصیلات، به « تمرینِ آزادی». آمین!

 

1-   و اما خودِ خودقومنگاری

و اما اتواتنوگرافی. اتوبیوگرافی به‌علاوه‌یِ اتنوگرافی می‌گردد خودقومنگاری، یا قومنگاریِ از رهگذرِ نفس: کلمه به‌لحاظِ ساختاری ترکیبی می باشد از قوم ( ethno )،کنشِ نوشتن/ تجزیه و تحلیلِ فرهنگی (graphy)، به‌علاوه‌یِ پیشوندِ خود ( auto )[1]. الیس و بوچنر( 2000 )نیز در کتابِ خود نقطه‌یِ عزیمتِ مشابهی برایِ توضیحِ این روش برگزیده‌اند. آنان پیوستاری سه‌وجهی ارائه می‌دهند و خودقومنگارها را بسته به نقطه‌یِ تمرکزشان بر هر وجه از وجوهِ این پیوستار از هم متمایز می‌کنند. «

[1]  – به معنایی که در صفتِ فارسیِ « خودکرده» یا «خودکار» می بینیم. اینجا به حدیثِ نفس اشاره دارد. و اما فراموش نکنیم که عطف به هدفِ خودقومنگاشت که خلقِ فضایی دیالوژیک می باشد،  خطر درافتادن به خودگرایی و مونولوگ اما همیشه هست. اتواتنوگرافی یک تکانه‌یِ خودمحورانه نیست، اما می تواند باشد.

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه