دانلود پایان نامه ارشد یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

بایستی عرض گردد صندوق های مختلف بیمه ای در ایران هست که برای اطلاع از وضعیت صندوق های بازنشستگی در قانون خدمات کشوری مصوت 8/7/1386 لازم می باشد به مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون مراجعه گردد.[1] در این فصل  بعد از مطالعه مفهومی موضوع، به  اظهار انواع صندوق های بیمه ای پرداخته ایم و در ادامه به تحلیل بیمه های اجتماعی و تفاوت آن با بیمه های تجاری و به تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی نیز توجه شده می باشد.

1-  مفاهیم:

1-1: تعریف بیمه[2]

برخی از کارشناسان فن، این لغت را از ریشه عربی و به معنای”تامین وآسایش” ترجمه کرده اند .

لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه ”بیم” باضافه پسوند ”ه” تشکیل گردیده و بمعنی ”آن چیز که مربوط به هراس و نگرانی می باشد” میباشد، که البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان، قابل قبولتر به نظر می رسد .

اصطلاح “بیمه” در قانون بیمه (مصوب 7/2/1316 ه.ش ) چنین تعریف شده می باشد:

“بیمه عقدی می باشد که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چیز که را که بیمه می گردد موضوع بیمه نامند.”بعضی انواع بیمه را می توان چنین بر شمرد: بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه آتش سوزی،بیمه دزدی، بیمه اتومبیل، بیمه باربری و …در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی، همراه با افزایش قدرت سیاسی کارگران و اتحادیه های کارگری و همچنین افزایش و گسترش بیماریهای حرفه ای، “بیمه های اجتماعی” (در مقابل بیمه های بازرگانی) پدیدار گردید مانند: بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی، بیمه از کارافتادگی، …[3]

[1]– بادینی، حسن، صندوق های تامین اجتماعی و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه داخلی  قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال سوم، شماره دهم ، بهار 1387، ص 3.

-[2]واژه انگلیسی آن  Insuranceبمعنی”اطمینان دادن ”تعریف شده می باشد.

 

[3]– مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه های اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول، سال1378.

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه