دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

۲. انجام پیش پردازش بر روی داده‌های جدید، برای آنکه بتوان آنها را با مدل‌های موجود در موتور آنالیزگر بررسی نمود. در تشخیص سوء بهره گیری این کار با تبدیل اطلاعات به فرمت مورد‌نظر انجام می‌گردد و در تشخیص ناهنجاری این کار با تعدیل نشانه‌ها و مشخصات رفتاری کاربران و سیستم انجام می‌گردد.

۳. اقدام آنالیز بر روی اطلاعات پیش پردازش شده انجام می‌گردد. این کار با مقایسه نشانه‌ها و نشانه‌های ذخیره شده از قبل در موتور آنالیزگر انجام می‌گردد.

  • بازگشت و اصلاح

در این فاز که به موازات فاز قبل پیش می‌رود، اقدام اصلاحی بر روی موتور آنالیزگر صورت می‌گیرد. در حالت تشخیص سوء بهره گیری این کار با به روز درآوردن الگوها و نشانه‌های حملات انجام می‌گردد و در تشخیص ناهنجاری مشخصات ساخته شده از رفتار کاربران و سیستم به روز درآورده می گردد.

با در نظر داشتن آنکه روش‌های تشخیص نفوذ به دو دسته کلی تشخیص سوء بهره گیری و تشخیص ناهنجاری تقسیم می‌شوند، در هر یک از تکنیک‌های مشخصی به مقصود تشخیص نفوذ بهره گیری می‌گردد. در این بخش تکنیک‌های بهره گیری شده در هر یک توضیح داده می گردد.

2-1-10 تکنیک های پاسخ

پاسخ‌هایی که سیستم‌های تشخیص نفوذ می‌توانند داشته باشند به دو دسته کلی فعال و غیرفعال دسته بندی می‌شوند. درحالت فعال برای مثال می‌توان جلوی حمله را گرفت و یا سیستم را بلاک کرد. در حالت غیرفعال، سیستم مشکلات را ذخیره و آنها را گزارش می‌دهد. در یک سیستم هر دو نوع می‌تواند همزمان وجود داشته باشد. یکی از بخش‌های مهم هرسیستم تشخیص نفوذ این می باشد که تشخیص دهد چه نوع حمله‌ای صورت گرفته و متناسب با آن حمله چه پاسخی بایدداده گردد.

 

 

ب- پاسخ غیرفعال[1]

در روش غیرفعال تنها اطلاعاتی که جهت فرآیند تشخیص نفوذ لازم می باشد،  برای کاربر فراهم می‌گردد و سایر اعمال به عهده کاربر گذاشته می‌گردد که چه تصمیمی بگیرد. از این روش بیشتر در سیستم‌های اولیه

[1] Passive response

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه