دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

) اند. خودمشاهده‌گری در فرمِ فروبینی (introspection  ) واردِ پژوهش می‌گردد. «مصاحبه می‌طلبد که دل به دریایِ داده‌ها زده و از آن بیرون بیائیم. این مرحله از روند پژوهش برای تبیین و پیشبرد، به‌لحاظ روش‌شناختی غامض می باشد، زیرا تحلیل و تفسیر نیازمندِ بینشِ کل‌نگرانه‌یِ خودقومنگار، ترکیبِ خلاقه‌ی رویکردهایِ چندوجهی و صبر دربرابر اصلِ عدمِ قطعیت می باشد»( همان:9 ).

این همان رفلکسیویته‌ای می باشد که بوردیو آنرا لازمه‌یِ یک بشرِ دانشگاهی می‌داند. «تامل درخود و خودـ‌آزمایی کلیدهایِ خود‌ـ‌فهمی هستند( Florio-Ruane, 2001; Nieto, 2003 ). « نوشتنِ اتوبیوگرافیِ فرهنگی به دانشجویان امکان می‌دهد در نیروهایی تامل کنند که شخصیتِ آنها را و معنایِ آنها از خود/نفس را شکل داده‌اند» ( Kenneth, 1999, p. 231 ). « نیروهایی» که معنای مردم از خود/نفس را شکل می‌دهند، عبارتند از ملیت، مذهب، جنسیت، تحصیلات، قومیت، طبقه اجتماعی-اقتصادی و جغرافیا. ادراکِ نیروهای مزبور به آنها کمک می‌کند تا پیشفرض‌ها و احساساتِ خود درمورد‌یِ دیگران را به بوته‌یِ آزمون بگذارند: چه این دیگری‌ها« دیگری‌هایِ مشابه» باشند، چه «دیگری‌هایِ متفاوت» و یا حتی« دیگری‌های مخالف»/ دشمن»( چانگ، 2005 ).

روش‌شناسی در اینجا یک تاکتیک می باشد ـ در معنایِ دوسرتوییِ آن ـ برایِ جاخوش کردن و استقرار در رژیمِ بازنمایی و حتی بیشتر از این، نمایش هویت. برایِ خلقِ فضایی برایِ گفتگو؛ و به‌فرجام و مهمتر از همه، برایِ تحققِ این نفس. روشی می باشد مناسبِ حالِ پژوهش در جوامع چندفرهنگی و به نوعی یک بلیطِ نمایندگی می باشد که از جانبِ سوژه هایِ مطالعاتی به پژوهشگر داده می‌گردد.

مطلب مشابه :  پایانامه در مورد : بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه