پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

) اند. خودمشاهده‌گری در فرمِ فروبینی (introspection  ) واردِ پژوهش می‌گردد. «مصاحبه می‌طلبد که دل به دریایِ داده‌ها زده و از آن بیرون بیائیم. این مرحله از روند پژوهش برای تبیین و پیشبرد، به‌لحاظ روش‌شناختی غامض می باشد، زیرا تحلیل و تفسیر نیازمندِ بینشِ کل‌نگرانه‌یِ خودقومنگار، ترکیبِ خلاقه‌ی رویکردهایِ چندوجهی و صبر دربرابر اصلِ عدمِ قطعیت می باشد»( همان:9 ).

این همان رفلکسیویته‌ای می باشد که بوردیو آنرا لازمه‌یِ یک بشرِ دانشگاهی می‌داند. «تامل درخود و خودـ‌آزمایی کلیدهایِ خود‌ـ‌فهمی هستند( Florio-Ruane, 2001; Nieto, 2003 ). « نوشتنِ اتوبیوگرافیِ فرهنگی به دانشجویان امکان می‌دهد در نیروهایی تامل کنند که شخصیتِ آنها را و معنایِ آنها از خود/نفس را شکل داده‌اند» ( Kenneth, 1999, p. 231 ). « نیروهایی» که معنای مردم از خود/نفس را شکل می‌دهند، عبارتند از ملیت، مذهب، جنسیت، تحصیلات، قومیت، طبقه اجتماعی-اقتصادی و جغرافیا. ادراکِ نیروهای مزبور به آنها کمک می‌کند تا پیشفرض‌ها و احساساتِ خود درمورد‌یِ دیگران را به بوته‌یِ آزمون بگذارند: چه این دیگری‌ها« دیگری‌هایِ مشابه» باشند، چه «دیگری‌هایِ متفاوت» و یا حتی« دیگری‌های مخالف»/ دشمن»( چانگ، 2005 ).

روش‌شناسی در اینجا یک تاکتیک می باشد ـ در معنایِ دوسرتوییِ آن ـ برایِ جاخوش کردن و استقرار در رژیمِ بازنمایی و حتی بیشتر از این، نمایش هویت. برایِ خلقِ فضایی برایِ گفتگو؛ و به‌فرجام و مهمتر از همه، برایِ تحققِ این نفس. روشی می باشد مناسبِ حالِ پژوهش در جوامع چندفرهنگی و به نوعی یک بلیطِ نمایندگی می باشد که از جانبِ سوژه هایِ مطالعاتی به پژوهشگر داده می‌گردد.

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه