دانلود : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تکه ای از متن پایان نامه :

اهمیت این عنصر به همراه پتاسیم،کلسیم،منیزیم و گوگرد در اواسط قرن نوزدهم توسط آزمایشات کشت کلاسیک ساشز نشان داده گردید(بونی 1379).

 

1-5-6. کیفیت پساب:

بشر به علت رایگان بودن منابع محیط زیست براحتی این بخش از فضولات تولیدی خود را در محیط تخلیه می نموده می باشد. این اقدام اثراتی همچون تخریب و ویرانگری محیط ،تهدید بهداشت و سلامت بشر ، به خطر افتادن حیات سایر موجودات،آلودگی منابع آب ، ایجاد مناظر زشت،بوهای ناخوشایند و… را به دنبال داشته می باشد. روشن می باشد که تخلیه پساب های شهری به منایع آب به خاطر آنکه مقادیر قابل ملاحضه ای از مواد مغذی  برای ارگانیسم ها را داراست ،سبب کاهش اکسیژن محلول می گردد ودر صورتی که این روند تا از میان رفتن کامل اکسیژن ادامه یابد باکتری های بی هوازی فعال می شوند(یوسفی،1372).از طرف دیگر پتانسیل ظرفیت پذیرش طبیعی محدود بوده و با رشد روز افزون جمعیت و افزایش فاضلاب ناشی از فعالیتهای گوناگون بشری، محیط زیست قادر به جذب این حجم پساب نیست، از این روست که تصفیه پساب مد نظر قرار گرفته می باشد.اقدام تصفیه در طبیعت و در مدت زمانهای طولانی و بالغ بر چندین روز خود به خود انجام می گیرد،امام کوتاه کردن مدت زمان پالایش، یکی از مهمترین مسائل موجود در زمینه تصفیه پساب هاست.

پسابهای شهری محلول رقیق تیره رنگی هستند که محتوی  مواد معدنی وآلی می باشد. ازت در مواد آلی دفعی بدن هست  به این ترتیب مشتقات ازته در پسابهای شهری به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم وارد خواهد گشت. ازت یکی از عناصر مهم واکنش های بیولوژیکی می باشد ودر ترکیبات دارای انرژی زیاد مانند آمینو اسیدها و آمین ها که به نام ازت آلی خوانده می گردد ،هست.تجزیه هوازی مواد آلی ازت دار سرانجام منجر به تشکیل نیتریت   و نیترات می گردد. آغاز اکسیداسیون آمونیاک به نیتریت و سپس نیترات روی می دهد(شریعت پناهی،1368).

مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه