دانلود : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مهدورالدم بودن مقتول ازعوامل موجهه جرم شناخته شده وقتل مهدورالدم را جرم ندانسته اما ممکن می باشد فرد با اعتقاد به اینکه مقتول به موجب شرع یا قانون مهدورالدم می باشد و قتل او جایز می باشد، مرتکب قتل وی گردد. و درصورتی که در حقیقت او مهدورالدم نبوده ویا اینکه نتوانسته اثبات نماید که مقتول مهدورالدم می باشد در این مورد تبصره 2ماده 295 ق.م.ا مقرر می دارد » درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت گردد وبعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده می باشد ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد می باشد » قانونگذار با تصویب این تبصره اعتقاد قاتل را در قتل موثر شناخته و اشتباه در اعتقاد را متوجه یکی از اجزاء اصلی جنایت عمدی دانسته می باشد که علی رغم وجود قصد فعل و قصد نتیجه، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل دانسته می باشد و البته این در صورتی می باشد که قاتل اثبات نماید که به این اعتقاد مرتکب قتل شده می باشد .

 

گفتار اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ومفاهیم مشابه

تبصره 2 ماده 295 ق.م.ااعتقاد و تصورات ذهنی قاتل را در اعمال مجازات اصلی قتل عمد یعنی قصاص، موثر دانسته می باشد و ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول و اشتباه در  اعتقاد را موجب کاهش مسئولیت قاتل و مانعی برای اعمال مجازات قصاص قرار داده می باشد و نیز اعتقاد و تصور ذهنی قاقل را نسبت به هویت و شخصیت مقتول موثر دانسته می باشد و این اشتباه را نیز موجبی برای خدشه به رکن معنوی جرم قتل دانسته وعاملی برای کاهش مسئولیت مرتکب قرارداده می باشد

ازسوی دیگر اشتباه گاه می توان د علارقم آنکه نسبت به آن چیز که در تصورات فرد می گذرد، صورت بگیرد، همچنین ممکن می باشد ازقالب تصورات مرتکب خارج شده و صورت عینی به خود بگیرد به عنوان مثال مرتکب در فعل ارتکابی و عنصر مادی دچار اشتباه و خطا گردد مانند اشتباه در اصابت و یا اشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت و یا اموری خارج از اراده شخص همانند کمانه کردن تیر و غیره واقع گردد  .

 

 بنداول: مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

اشتباه در امری به معنی علم به آن برخلاف حقیقت می باشد این موضوع متفاوت از جهل می باشد زیرا جهل به معنی فقدان علم می باشد اما اشتباه در معنی وجود علم می باشد یعنی جهل حالت سلبی دارد واشتباه

مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه