پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

مانند زرافه که در آن ویژگیهای شتر، گاو و ببر هست.( مجله مجمع الفقه الاسلامیالعدد السابع، الجزء الثالث، صص527-530).

امام مالک رهبر فرقه مالکی از مذاهب اربعه اهل سنت در کتاب المدونه الکبری بحث بیع خیاری را مطرح کرده اند. فقهای مالکی عقد بیع خیاری را بیع الثنایا یا بیع و شرط نامگذاری کرده اند. امام مالک در این کتاب بطلان بیع خیاری را اعلام کرده اند و اظهار دارند که این نوع عقد فاسد می باشد و دلیل آن را اینگونه اعلام کرده

سید خوئی در مصباح الفقاهه صحت و عدم صحت شرط در بیع خیاری را مطرح نموده و به بحث کشیده اند و در این مورد نظرشان این می باشد که شرط در بیع خیاری زمانی باطل می باشد که با مقتضای عقد فی نفسه با قطع نظر از امضای شارع و عقلا و اعتبار آنها مخالف باشد در حالیکه شرط در بیع خیاری این گونه نیست کتاب مصباح الفقاهه که حاصل تقریرات این سید بزرگوار می باشد به قلم یکی از شاگردانش به نام محمد علی توحیدی به نگارش در آمده، این اثر حاصل مباحث محقق خوئی پیرامون کتاب«مکاسب» شیخ انصاری می باشد در دو باب مکاسب محرمه و معاملات به نگارش در آمده می باشد.(آیت الله سید محمد مولانا،مصباح الفقاهه،1378).

نایینی خوانساری در کتاب منیه الطلاب که در حوزه فقهی به رشته تحریر در آمده و به زبان عربی نوشته شده می باشد به مطالعه صحت شرط در بیع خیاری پرداخته اند و آن را خلاف مقتضای عقد ندانسته اند البته در صورتی که با آثار عرفی ذات عقد منافات نداشته باشد. در این کتاب به مطالعه کامل شرط پرداخته اند. (نائینی،آیت الله میرزا محمد حسین ،منیه الطالب،3/209).

حسین صابری دانشیار دانشکده الهیات فردوسی مشهد در مجموعه نوشتار خود تحت عنوان بیع شرط ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات، به مطالعه بیع شرط پرداخته اند.

این مجموعه، با در نظر داشتن ضرورت مطالعه رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه،بیع شرط را به عنوان یکی از سازو کارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد مطالعه کرده می باشد. مؤلف در این نوشتار پس از مطالعه «بیع خیاری» که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آن چیز که امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته-با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روشهای تصور خیار شرط و رد ثمن سخن به میان آورده می باشد، و پس از اشکالاتی که در این زمینه وارد کرده اند، ادله صحت این نوع از بیع را و سپس ادله جواز بیع خیاری را مطالعه کرده اند، ایشان در ادامه با نگاهی گذرا به به مقوله بیع الوفاء در فرق چهارگانه اهل سنت کوشیده می باشد راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کرسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان ساز و کاری جایگزین برای آن چیز که امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع گردد. ( صابری،حسین،بیع شرط ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات،1377).


مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن