داروهای ضد افسردگی و از دست دادن شغل

وقتی احساس افسردگی بر کار ، علایق و احساسات شما نسبت به خانواده و دوستان اثر گذاشته باشد.
اگر شما احساس کنید زندگی کردن ارزشی ندارد و دیگران بدون شما بهتر خواهند بود.
کافی است با یک خویشاوند یا یک دوست که قادر است در این مسیر ناهموار زندگی به یاری تان بیاید مشورت کنید. اگر از این طریق کمک نشدید ، می توانید با پزشک خانوادگی تان در این مورد صحبت کنید. باید متوجه باشید که دوستان و خانواده شما توجه ویژه ای نسبت به شما دارند و در مورد شما نگران هستند.
چگونه به خود کمک کنید؟
1. سعی نکنید بار مشکلات را به تنهایی به دوش بکشید.
2. کاری انجام دهید. خود را مشغول کنید حتی اگر انجام کار سبکی باشد.
3. تغذیه داشته باشید.
4. در صورت اشکال در به خواب رفتن ذهن خود را با گوش دادن به رادیو یا تماشای تلویزیون مشغول نگه دارید تا کمتر احساس اضطراب کنید و راحت تر آماده خوابیدن شوید.
5. از نوشیدن الکل خودداری کنید.
6. از ورزش و تفریحات سالم استفاده کنید حتی اگر پیاده روی باشد.
7. علت افسردگی را پیدا کنید.
8. امیدوار باشید و به یاد داشته باشید که: شما از مشکلی رنج می برید که مردمان بسیاری گرفتارند ، شما حتی می توانید بر آن پیروز شوید هر چند در حال حاضر باور آن برایتان دشوار باشد.
چه کمکی در دسترس شماست؟
بیشتر مردم مبتلا به افسردگی نخست با پزشک خانوادگی خویش مشورت می کنند ، بسته به شدت نشانه های افسردگی و شرایط شما ممکن است داروی ضد افسردگی برایتان تجویز شود و یا درمان غیردارویی یا هر دو با هم.
روان درمانی / مشاوره
گاهی بیان احساسات واقعی حتی برای نزدیک ترین دوست بسیار دشوار است. گفتگو درباره ی آن با یک مشاوره ورزیده یا یک درمانگر بسیار آسان تر است. اگر غصه ها را از سینه خود برون بریزید سبک می شوید. اگر کسی را دارید که به شما نزدیک تر است و شما را بهتر درک می کند و توجه بیشتری نسبت به شما دارد ، احساس بهتری خواهید داشت. بسیار عادی است که در زمان روبرو شدن با یک فاجعه غم انگیز مانند داغدیدگی ، طلاق یا از دست دادن شغل ، افسرده شویم. (گوین، 2001)
استفاده از داروهای ضد افسردگی و عوارض مربوط به آن
با توجه به اینکه بیشتر مردم اولین نشانه های افسردگی را با پزشک عمومی در میان می گذارند ، اولین تجویز داروهای ضد افسردگی توسط پزشک عمومی است. در صورت لزوم بیمار به روان پزشک جهت مداخلات تخصصی تر ارجاع می شود. مردم اغلب نگران آن هستند که داروهای ضد افسردگی اعتیادآور باشند ولی این داروها علی رغم داروهای آرام بخش ایجاد وابستگی نمی کنند. هرگز ناگهانی داروهای تجویز شده را قطع نکنید و طبق توصیه پزشک خود عمل کنید.
چگونه می توان به فردی که افسرده است کمک کرد؟
شنونده خوبی باشید گرچه مجبور به شنیدن مطالب تکراری باشید.
آنها را تشویق به صحبت کردن کنید و کمکشان کنید که بعضی از فعالیتهای روزمره گذشته را انجام ندهند.
به آنها اطمینان دهید که حالشان بهتر خواهد شد.
مطمئن شوید به اندازه ی کافی غذا تهیه می کنند و به قدر کافی میل می کنند.
به آنها کمک کنید که از مصرف الکل دوری کنند.
اگر حالشان رو به وخامت است و شروع صحبتشان با جملات ناامید کننده و بی میلی نسبت به ادامه زندگی است و ممکن است به خود آسیب برسانند آنها را جدی بگیرید و مطمئن شوید که در این باره با پزشکان صحبت خواهند کرد.