خطرات مصرف مواد مخدر و کودکان و نوجوانان

تقویت ارزش های مذهبی و دینی و پرورش باورهای دینی و اعتقادات مذهبی در کودکان و نوجوانان و اولویت دادن به ارزش های اجتماعی به جای ارزش های شخصی و فردی
ارزش دادن به حس مسئولیت فردی ، یعنی کنترل خود در انجام رفتارهای غیر قابل قبول اجتماعی
از بین بردن این باور غلط که برخی مواد مخدر اعتیاد آور نیستند ، مانند ، حشیش
مقابله با تفکر عادی بودن مصرف مواد مخدر.
آموزش مهارتهای ارتباطی ، توانایی اظهار نظر ، توانایی مخالفت و رد کردن ، کنترل خود و احساس مسئولیت در مقابل رفتارهای خود و آرام سازی
بالا بردن اعتماد به نفس با استفاده از روش تشویق ، اجتناب از تحقیر ، اعطای مسئولیتهای مناسب بر اساس سن و توانایی ، بالا بردن مهارت های کودکان و توانایی های آنان.
تشویق فعالیت های سالم و خلاق.
برگزاری دوره های آموزشی با روش های تغییر نگرش دانش آموزان از طریق فیلم ، جزوه ، بحث های گروهی ، …
اصلاح روش تدریس و برخورد با دانش آموزان در روش های فعال یادگیری شامل اکتشافی ، پژوهشی ، مباحثه و نمایش و تقویت استقلال دانش آموزان و افزایش خود ابرازی و مسئولیت پذیری می تواند در این چارچوب موثر باشد.
فعالیت های پیشگیرانه با استفاده از رسانه های مثل تلویزیون ، رادیو ، مجلات ، روزنامه ها ، پوستر و …
آموزش شیوه های مقابله و کنار آمدن با فشارهای مختلف زندگی ، اضطراب ، تنش های جسمی یا ذهنی ناشی از مشکلات ، شکست ها و برخوردهای اجتماعی.
آشنا کردن دانش آموزان با موقعیت های اجتماعی که ممکن است آنها را برای آزمایش مواد مخدر تحت فشار اجتماعی قرار دهد.
ایجاد مهارت های شناختی لازم برای تشخیص این قبیل موقعیت های خطرناک و اجتناب از آنها.
ارائه اطلاعات به نوجوانان که باعث تصحیح برداشت های ذهنی آنان از معیارهای اجتماعی حاکم بر مصرف مواد می شوند.
ارائه مطالب آموزشی درباره برقرار کردن ارتباط و مبادله اطلاعات با دیگران.
ارائه اطلاعات مربوط به نرخ شیوع سوء مصرف مواد در میان نوجوانان ، جوانان و کل جمعیت به منظور اصلاح دیدگاههای نوجوانان درباره خطرهای اعتیاد و عوارض دیگر آن.
عوارض و خطرات مصرف مواد مخدر
عوارض و خطرات مصرف مواد مخدر (ویژه نوجوانان و جوانان)
سلام
شما ممکنه یک روز با کسی برخورد کنید که با اصرار به شما مواد تعارف کنه ! کسی که مواد رو تعاررف میکنه ، حتماً خواهد گفت که مواد خواص و فواید بسیاری زیادی داره !! مطالعه مطالب زیر ، شما را با خطرات و عوارض مصرف مواد و مشکلات اجتماعی ، اقتصادی اعتیاد آشنا خواهد کرد.
مواظب این مسیر خطرناک باشید.
1- سیگار: تحقیقات نشان داده که بیش از شصت درصد معتادان به مواد مخدر قبل از اعتیاد ، سیگار مصرف می کرده اند ف احتمال مصرف حشیش توسط جوانانی که سیگار می کشند یکصد بار بیشتر از سایر جوانان همسن آن ها است.
2- حشیش: باید بدانیم که حشیش دروازه ورود به مصرف مواد خطرناک تر است.
3- تریاک: نشست و برخاست با افراد حشیشی یعنی آشنایی با تریاک
4- تحمل: فرد معتاد به تریاک بتدریج به حالتی می رسد که آن را تحمل می نامند، یعنی شخص دیگر با مقادیر قبلی به حس همیشگی نمی رسد و این اتفاق وضعیت خطرناکی است. چون فرد به مرور دفعات مصرف و مقدار مصرفش را زیاد می کند.