خانه های تاریخی

0 Comments

15-19 1355 2 4 4 368 16 35 14 864 47 1
20-24 2523 58 39 20 151 157 713 104 1155 117 9
25-29 2654 120 175 80 58 173 313 325 1208 192 10
30-34 2099 121 162 130 39 22 11 483 928 200 3
35-44 2529 123 185 223 7 5 1 689 1021 141 5
54-49 1076 29 37 84 2 3 3 326 410 89 4
55-64 440 6 16 15 2 147 142 66 6
و بیشتر-65 ساله 277 1 7 2 99 96 23 3
برگرفته از مرکز آمار ایران (1392)
3-3-5-بررسی وضعیت سواد
در رودسر نیز مانند سایر شهرها آموزش کودکان برعهده مکتب خانه ها بود . شاید بتوان نخستین مکتب خانه ای را که به عنوان مدرسه به سال 1294 خورشیدی توسط شخصی به نام مسعود عصام ملقب به مسعود الحکما تاسیس شد.مدرسه مزبور ،در زمان احمد شاه تاسیس شده بود و مدرسه احمدی نام داشت و در سال 1301 خورشیدی دولتی شد . دومین مدرسه ابتدایی در سال 1300 خورشیدی به همت عبدالرحیم فرهنگی، یکی از آزدیخواهان و فرهنگ دوستان طالقانی در رودسر تاسیس شد .دبستان های توفیق و 15 بهمن نیز در زمان رضا شاه در رودسر تاسیس شد .تاریخ تاسیس نخستین مدرسه دخترانه در رودسر مشخص نیست ولی براساس مطلعین محلی اظهار میشود که این مدرسه در سال 1315 خورشیدی با نام تربیت نسوان فعالیت داشته است که در حال حاضر دبیرستان توحید نامیده می شود.
وضعیت در سال های 1390و1385و 1375و1365 تایید گر این مطلب است که همواره بر میزان باسوادی در شهر افزوده شده است .
3-3-6- ویژگی های اقتصادی رودسر
در حدود 150 سال قبل،رودسر شهر تجار بود که گیلان را به قطب مهم تجاری ایران و روسیه تبدیل کرده بود . روزگاری برپر رونقی که امروزه تنها بازمانده آن معماری تاجران آن روزگار است و خاطره محوی در کتاب هااست . حالا میدان شهرداری با در و دیواری تاریخی اش و بام های سفالی خانه های قدیمی کوچه پس کوچه های شهر هستند که تاریخ کهنه این شهر روایت میکنند. میدان شهرداری رودسر، با ساختمان های قدیمی کناری اش ، در زمان رضاشاه ساخته شدند. محلی ها رودسر می گویند: رضاشاه می خواست که مردم را در شهر نگه دارد ،به همین علت ساختمان های اداری را کنار میدان وشهرداری ساخت و به این ترتیب کم کم شهر گسترش پیدا کرد. ساختمان های ثبت احوال ، ثبت اسناد ، دارایی، شهربانی ، دادگستری ،بنیاد علوی در این میدان وجود داشت .
ارفع تجار و حاج رئیس جزء مهم ترین تجار رودسر بودند که هنوزهم خانه های تاریخی این اشراف زاده ها را می توان در یکی از کوچه های پشت میدان شهرداری دید این دو برادر خانوادگی در یک محله زندگی می کردند که امروزه به نام کوچه رئیسیان شناخته می شود. این کوچه شامل بیش از 6 خانه تاریخی با قدمتی بیش از صد سال است. خانه ارفع تجار که گفته می شود وضعیت مالی بهتری داشته ، تقریبا بزرگترین خانه تاریخی رودسر محسوب میگردد و می گویند زمانی که رضا شاه به این شهر آمد مهمان این خانه بوده است این خانه امروز در اختیار نتیجه ارفع تجار پسر میر علی اکبر ارفع زاده است و با عنوان خانه میر علی اکبر ارفع زاده در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. خانه ای که در زمان رضا شاه پرچم روسیه بر بام آن به اهتزاز درآمده بود و از روابط تجاری ایران و روسیه حکایت دارد.
اما امروزه اقتصاد مردم رودسر به علت قرار گرفتن درکنار دریا و زمین های مناسب بیشتر بر پایه کشاورزی و ماهی گیری استوار است. از محصولات تولید شده در رودسر می توان برنج، چای، ابریشم و کنف و مرکبات، گندم، جو، فندق، گردو، حبوبات، گل گاوزبان و انواع سبزی و ابریشم را نام برد. تنوع و فراوانی در رودسر باعث گردیده تا بازار هفتگی آن که در روزهای یکشنبه دایر می گردد از رونق فراوانی برخوردار باشد. بافت چادرشب، لباس قاسم آبادی ،حصیر، جوراب پشمی، زنبیل، نمد بافی و تولید انواع سرامیک و سفال را نام برد که اغلب در یکشنبه بازار رودسر عرضه می گردد.
بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که رودسر در گذر زمان کارکرد های مختلفی را به خود دیده تا به مرحله امروز خود رسیده است و سه دوره مجزا در روند تاریخی آن را مشخص می سازد که به قرار ذیل است.
جدول شماره: 3- 10- روند تاریخی اقتصاد در رودسر
خصوصیات،هرمرحله
دوره تکامل نقش شهر سیستم اقتصادی نقش غالب درعملکرد شهر وفیزیک آن شکل شهر و جهت گیری توسعه عامل اصلی در شکل گیری تحولات شهر
دوره،اول(آغاز پیدایش تا قرن دوم هجری) اقتصادمعیشتی،تولید برای مصرف (اقتصاد وابسته ) کشاورزی سکونتگاههای،مجزاوپراکنده در بین رودهای کیارود و شیرارود وجود خاکهای حاصل خیزجلگه کناره دریای خزرورودهای شیرارودو کیارود جهت توسعه کشاورزی
دوره دوم(ازقرن سوم هجری تا پایان قاجاریه) اقتصادبازاری تولید برای فروش وکسب سود کشاورزی و تجارت پیدایش محلات (صدر محله ،ملاامیراو…)گسترش اولیه شهر در کنار جاده شاه عباسی در اطراف بندرگاه پیدایش بازار،احداث راههای ارتباطی (جاده شاه عباسی)،ایجاد بندر گاه و تجارت برون منطقه ای و درون منطقه ای