حق الزحمه

خواهد شد که طرح‌ها با اشکالات فنی به اجرا می‌روند و در نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا می‌شود .
3- تعجیل در افتتاح پروژه‌ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و نتایج معکوس آن
4- عدم رفع معارضین در زمان مناسب (ترافیکی، ملکی، تاسیساتی،…. )
5- عدم تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب که منجر به تطویل زمان اجرا خواهد شد
6- ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مهندسین مشاور و پیمانکار و رفع به موقع مشکلات فنی و اجرایی پروژه
7- تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه
8- تاخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبنای پروژه
9- ضعف دانش فنی پرسنل مرتبط ومدیران کارفرما
10- تاخیر در تهیه مصالح و یا مواردی که در تعهد کارفرماست
11- تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به دلیل ضعف در رسیدگی اسناد مالی
12- عدم وجود یا اطلاع کافی کارشناسان کارفرما از برنامه ریزی و کنترل پروژه
13- دخالت کارفرما در وظایف مشاور به دلیل عدم توانایی رفع معارضین و مسائل مالی و همچنین فشار به مشاور از طریق عدم پرداخت حق الزحمه که خود باعث انجام کار غیر فنی و تبعات بعد از آن می‌گردد.
14- بروکراسی اداری موجود در سازمان کارفرما
15- ضعف بهره بردار به صورتی که از پروژه ها به شکل بهینه بهره برداری به عمل نمی آید
16- برخوردهای سلیقه‌ای کارفرما درخصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه‌های دیگر
17- تغییر مهندسین مشاور در حین اجرای کار
18- عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نموده است

2-11-2 مشاور
1- عدم توجه به مبحث ” ارزیابی عملکرد” به منظور ارزیابی مراحل مختلف پروژه های عمرانی به وسیله تیمی از کارشناسان مجرب.
2- دقت پایین در برآورد احجام
3- عدم نظارت کافی و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک که منجر به دقت پایین مطالعات و استنتاج های غلط و در نتیجه تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد .
4- ضعف فنی بخش‌های طراحی که منجر به تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد
5- کمبود نیروی انسانی مجرب در زمینه روش اجرا که منجر به واقعی نبودن زمان اجرا می‌گردد
6- عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فنی، قراردادی و اجرایی
7- نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان
8- تاخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستورکار، صورتجلسات و صورت وضعیت
9- ضعف فنی و مدیریتی سر ناظر در هماهنگی بین دستگاه نظارت مقیم و نظارت عالیه و رفع بهموقع مشکلات فنی و اجرایی کارگاه.
10- ضعف در شناسایی معارضین پروژه
11- ضعف در کنترل به موقع برنامه زمانبندی
12- تاخیر در تهیه نقشه‌هایی که در طول اجرا نیاز می‌باشد
13- تاخیر در تصمیم گیری به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروری
14- ضعف در برنامه ریزی مطالعات که منجر به از دست دادن زمان مطالعات و فشرده شدن کار در زمان انتهای مطالعات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت اجرا می‌شود.
15- برآورد نادرست از هزینه اجرای پروژه می‌تواند موجب مشکلاتی از قبیل تاخیرها ، ادعاها ،و مشاجرات شود
16- عدم بهره گیری مناسب از تیم های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
17- کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روش‌های اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران
18- پروژه‌های ساخت شامل تعداد زیادی از فعالیت‌ها می‌شوند، و نیاز به استفاده از تکنیک‌های زمان‌بندی و به روز کردن آن محسوس است. همچنین برای جلوگیری از تاخیرات به هماهنگی‌های زیادی نیاز است
19- تبعیت مهندسین مشاور از دستور غیر کارشناسی کارفرما که موجب افزایش زمان و هزینه می‌گردد

2-11-3 پیمانکار
1- عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می‌گردد
2- عدم تناسب ماشین آلات و امکانات با نوع و حجم کار
3- مشکلات تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مکان و امکانات
4- مدیریت پروژه ضعیف پیمانکار
5- ضعف در منابع مالی پیمانکار
6- ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فنی و اجرایی پیمانکار
7- عدم برنامه ریزی و یا ضعف در برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
8- عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما درخصوص رعایت مشخصات فنی و بکارگیری مصالح نامناسب
9- عدم اطلاع رسانی به موقع پیمانکاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشکل متفرقه
10- ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نکردن گزارشات مختلف هفتگی و…
11- وجود پیمانکاران دولتی یا خصوصی و حمایت عوامل پروژه (کارفرما، مشاور از آنها در زمان مناقصه و اجرا)
12- حوادث قهریه مانند : سیل، زلزله، طوفان و ….
13- توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان‌ها
14- طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در خصوص معارضین مرتبط با پروژه
15- کمبود متخصص لازم در دستگاه پیمانکار
16- عدم وجود نیروی کار ماهر
17- اجرای فنی ضعیف که باعث برنامه‌ریزی نامناسب می‌شود
18- اجرای پروژه‌ها به تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح نیاز دارد. لذا ضعف در تدارکات، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را درپی دارد
از آنجا که مطابق قانون پارتو معمولا 80 درصد افزایش هزینه و زمان ناشی از 20 درصد علل است، بهتر است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *