دانلود پایان نامه

5-2- از قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 27/4/1369: بند 8 ماده 4 این قانون.
6-2- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369.
7-2- قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370.
8-2- قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372.
9-2- قانون چگونگی اراده مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا مصوب 7/6/1372.
10-2- از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373.
11-2- قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373.
12-2- از قانون ممنوعیت به کارگیری تنجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373: مواد 1، 3، 6، 8 و 9 این قانون.
13-2- از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373: مواد 3، 85 این قانون.
14-2- قانون ممنوعیت ورود برخی در کالاهای غیر ضرور مصوب 2/6/1374.
15-2- پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده مصوب 22/12/1374.
16-2- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 و اصلاحات بعدی آن.
17-2- از قانون نظام صنفی کشور مصوب 28/12/1382: مواد 1، 2، 3، 4، 62، 72.
18-2- قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 16/7/1384.
19-2- قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386.
20-2- از قانون بودجه سال 1389 کل کشور جز «پ» از بند 15 این قانون.
21-2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مصوب تشخیص مصلحت نظام
ب) رکن مادی
منظور از عنصر مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه نقشه خارج گردیده و به مرحله عمل درآید و جنبه مادی و واقعی و خارجی به خود بگیرد به عبارت دیگر تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنها از مرحله تفکر خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی توان گفت که جرمی هم واقع شده است.
1) رفتار مرتکب
به صراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامی عنصر مادی جرم، به دو صورت ممکن است محقق شود یکی «رفتار مجرمانه مثبت» یا «فعل»، دیگری «رفتار مجرمانه منفی» یا «ترک فعل» در عین حال بعضی از اساتید حقوق جزا موارد دیگری تحت عنوان «جرم فعل ناشی از ترک فعل» داشتن و نگهداری و «گفتار مجرمانه» را مطرح و بررسی نموده اند. در این گفتار از اقسام رفتار مجرمانه (عنصر مادی) فوق الذکر مواردی را که در قوانین مربوط به قاچاق دارای مصداق هستند به صورت مختصر بررسی می کنیم.
1-1) فعل