تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

الف) قاچاق ارز
ارز در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداختهای خارجی می باشد.
پولهای معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از منظر ارزش دارند و ارز حهانی گویند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلیس ین ژاپن.
به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند. خرید و فروش محل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین در این راستا آیین نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی دینی، در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانکهای مجاز مکلفند ارزهائی را که به مسافرین و فرشنده در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند، مسافرین مزبور باید در مواقع خروج از مرز، ارز مذبور را همراه داشته و با گذرنامۀ خود به مأمورین گمرک مرزی ارائه نمایند هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهی نامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می گردد و مسافر تعقیب خواهد شد. در هر مورد صورتمجلس تنظیمی به انضمام مبلغ ارز قاچاق و جریمه های دریافت شده مستقیماً به اداره نظارت از بانک ملی ایران ارسال خواهد گردید.
علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام نموده و برای آنها مجازات تعیین گردیده است.
سئوال قابل طرح در این زمینه این است که کسانی که در خارج از کشور به کار اشتغال دارند و یا سرمایه گذاری نموده اند و ارز خود را در همان کشور یا کشور دیگری به واسطه ها یا صرافان داده و معادل ریالی آنها را در ایران دریافت می کنند و اشخاصی که در ایران ریال پرداخت و با حواله در خارج ارز دریافت می نمایند آیا اینگونه اقدامات قاچاق ارز به حساب می آید یا خیر؟ اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 191/7-1320 به این سئوال اینگونه پاسخ داده است: «اقدامات و عملیات کسانی که در خارج کشور ارزی داشته و یا به لحاظ اشتغال، سرمایه گذاری درآمدی کسب نموده و قسمتی از آن را در همان کشور یا کشور کشور دیگر با توافق به اشخاص واگذار یا به حساب یعنی واریز می نمایند و معادل ریالی آن را در ایران و کلیه ایادی خود مبادله می کنند به لحاظ اینکه ریال یا ارز خارجی از کشور خارج یا به کشور وارد نمی گردد. جنبه جزائی نداشته و عاملین آن قائل تعقیب کیفری نیستند.
در هر حال کنترل حجم نقدینگی به ویژه سرمایه گذاری ارزی و هدایت آنها به مسیر تولید و چرخه سالم اقتصادی توسط سازمانهای مسئول نقش بسیار مؤثری در کاهش قاچاق ارز و سایر کالاها خواهد داشت.
به استناد به ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد لکن نیروی انتظامی به استناد بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.
ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری
سازمان گمرک ج. ا. ا. در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی را به عهده دارد. لذا آشنایی مختصر با تاریخچه گمرک ضروری است. کلمه گمرک از نظر ریشۀ لاتین این لغت از واژه “Conercium” اخذ شده این لغت در زبانهای فرانسه و انگلیس به شکل “Commrce” به معنی تجارت و مبادله کالا رایج می باشد. واژه گمرک همانطور که گفته شد در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قدم واژه مزبور را پس از تسلط دولت عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. یونانی ها آن را به معنی حقوقی که از مال التجاره اخذ می شده بکار بردند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد 1159 هـ. ق که بین سلطان محمودخان اول نادرشاه افشار منعقد گردید و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است این واژه دارای دو مفهوم می باشد. در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات ویژه ای را در ارتباط با ورود یا صدور کالا از جمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.
تهی بودن خزانه مملکت در دوران قاجاریه و استقراض از دول خارجی برای تأمین مخارج بی حساب درباره به خصوص سفرهای بی نتیجه سلاطین مزبور از یک سو و بی وثیقه بودن دیوان مذکور از سوی دیگر، دول خارجی را به این اندیشه واداشت که برای وصول حقوق دیوانی که خود نیز در قراردادهایشان تعیین و تحمیل کرده بودند گمرکات راتأسیس کنند تا با اجازه آن دولت وقت و از طریق وجوهی که از بابت حقوق گمرکی کالاهای وارده اخذ می شد برای مطالبات خود محل تأمین داشته باشند به همین منظور در زمان صدارت علیخان امین الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه در سال 1318 هـ. ق مستشاران بلژیکی را به ایران دعوت و اقدام به تأسیس تشکیلات سازمان یافته «گمرک» به شکل اروپایی نمودند. در زمان مستشاران بلژیکی گمرک به صورت یک وزارتخانه اداره می شدند.
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس مستشاران بلژیکی جلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. بعد از اینکه تصدی گمرک به دولتمردان ایرانی سپرده شد تقریباً تا سال 1336 هـ. ش همچنان شاخه ای از وزارت دارایی وقت بود و از آن پس به عنوان وزارت گمرکات و انحصارات درآمد و بعد از چهار سال در اواخر تیرماه 1340 شمسی به وزارت بازرگانی پیوست.
بعد از اینکه وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن ادغام شد و تحت عنوان وزارت اقتصاد درآمد گمرک نیز در وزارت اقتصاد ادغام شد و شاخه ای از معاونتهای این وزارتخانه شد. (1341 شمسی)
در سال 1353 با انحلال وزارت اقتصادی و تقسیم مجدد این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و ادغام بخشی از آن در وزارت دارائی و تغییر عنوان وزارتخانه اخیر به وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک نیز در وزارت امور اقتصادی و دارائی ادغام و تاکنون نیز چنانچه می بینیم به این وضع باقی مانده است. گمرک سازمانی است و وقتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد. ماده 25 واژه نامه بین المللی گمرک (شورای همکاری گمرکی) مستفاد از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:
1- کالای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
2- کالای مجاز مشروط: کالایی است که ورود یا صدور آن مقید به انجام تشریفاتی باشد.
3- کالای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو دسته تقسیم می شوند.
3-1) کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر و غیره. . .
3-2) کالاهایی که از طرف هیئت دولت براساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع اعلام می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمانها. عبور این سه نوع کالا از مرزها بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی، قاچاق گمرکی محسوب می شود و در واقع مسیر ورود و خروج کالا است که به قاچاق شکل می دهد.
ج) قاچاق سلاح و مهمات
به طور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله، و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج. ا. ا. در این مورد. »
اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی وسایط نقلیه صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، موارد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوط که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج. ا. و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.