بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی در جذب مشتریان بالقوهی محصولات بانکی کنند.
* همچنین با توجه به مطالعات پیشین محققان در یافتندکه می توانند ارتقا کیفیت خدمات را به عنوان یک استراتژی موفق تمایز بکاربگیرند تا علاوه بر بقا بتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. بنابراین توجه کنیم که اجرای موفق این امر یک مسئولیت و فلسفه بازاریابی است.
* توسعه تکنولوژی(طراحی تکنولوژی خدمات) متناسب با نیازهای مصرف کننده با توجه به شاخص کیفیت خدمات ( محصول بانک) که بیشترین اثر را بر میزان سرمایه گذاری داشته باشد
* لازم است که ساعات کار بانک سینا هر چه بیشتر مورد قبول مشتریان بانک باشد.
* رازداری بانک سینا از طریق پنهان داشتن هویت مشتریان ، عملکرد حسابها ، میزان موجودی و….. مورد توجه بیشتر مدیران بانک قرار گیرد.
* مدیریت بانک سینا ، باید تدابیری را اتخاذ نماید که خدمات خود را در زمانی که وعده انجام آنرا داده اند ، فراهم آورند و در این رابطه ضمانت های لازم را نیز برای مشتریان فراهم آورند ودر صورت خلف وعده خسارت های مربوطه را به مشتریان پرداخت گردد
* ارائه خدمات متنوع و گوناگون(از جمله: ارائه خدمات بانکی غیر حضوری”آنلاین” ) مورد توجه مدیریت بانک سینا قرار گیرد و بدنبال آن ارتقاء آگاهی مردم از انواع خدمت بانکی و ارائه مشاوره در استفاده از خدمات متنوع بانکی باید مد نظر مدیریت بانک قرار گیرد.
*تهیه وتوزیع دفترچه راهنما درباره انواع وامها ، حسابهای بانکی و در کل کلیه خدمات بانک سینا جهت ارائه به مشتریان .
با توجه به عدم رد فرضیه دوم و از آنجا که میان تقویت ارزش ویژه برند و بهبود تصویر برند بانک سینا ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به مدیریت پیشنهاد می شود که:
*با شناسایی دقیق ابعاد وفاداری مشتری، سیستم هایی را در جهت برقراری رضایت مشتریان و در نهایت وفاداری مشتریان را در پی خواهد داشت.
*با ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص و ایجاد احساس تعلق مشتریان موجب آگاه سازی مشتریان نسبت به برند بانک سینا شوند.
– با توجه به نتایج رد فرضیه سوم : همانطور که در بیان نظری شرح داده شد یکی از متغیرهایی که شرکت ها جهت بهبود و توسعه نام و نشان تجاریشان می توانند مدیریت نمایند، تبلیغات است. طبق تئوری سلسله مراتبی، هدف اولیه تبلیغات ، فروش نیست ، بلکه افزایش آگاهی و باورها از نام و نشان تجاری و اطلاع رسانی مصرف کنندگان از ویژگی های آن است . اگر شرکت بتواند به این هدف برسد مصرف کنندگانش احتمالاً برای نام و نشان تجاری تلاش خواهند نمود و یا وفادار خواهند ماند بنابراین برای این متغیر نیز پیشنها می شود:
*استفاده از تیزرهای تبلیغاتی منحصر به فرد، و تبلیغات بانک در رسانه های گروهی که باعث القای حس مثبت در میان مشتریان گردد.
*در مورد خدمات بانکی با رسانه های متعدد به ویژه تلویزیون و گزارشی کوتاه از فعالیت بانک در تمامی مجلات و نشریات سعی کنند که مزایای استفاده از خدمات بانکی را در جامعه گوشزد کنند
– با توجه به عدم رد فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بانک بر بهبود تصویر برند بانک سینا به مدیران پیشنهاد می شود:
*مدیریت بانک سینا، میزان بیشتری از منابع بانکی را از طریق وام های قرض الحسنه (مانند وام های تهیه جهیزیه ، ودیعه مسکن، درمان بیماری و…. ) وتسهیلات اعطایی (مانند مشارکت مدنی،فروش اقساطی ، جعاله مضاربه و… ) در اختیار مشتریان خود قرار دهد. البته نکته ای که در اینجا باید ذکر شود آن است که افزایش وام های قرض الحسنه و ارائه تسهیلات به مشتریان باید همراه با اطلاع رسانی کافی به مشتریان باشد
*مشارکت بانک سینا در فعالیت هایی مانند مدرسه سازی در مناطق محروم کشور
*مشارکت بانک سینا در حرکت های اجتماعی و فرهنگی مانند جشن نیکوکاری، ….
*کمک بانک به افراد نیازمند (زندانیان دیه غیر عمد، خانوادگان آسیب دیده اجتماعی و …) از عوامل مهم در ارتقای نام و نشان تجاری بانک می باشد.
*سرمایه گذاری بانک سینا در فعالیت های عام المنفعه
*مشارکت بانک سینا در حمایت از محیط زیست
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر متغیر رفتار نیروی انسانی بر بهبود تصویر برند بانک سینا موارد زیر پیشنهاد می شود:
* توجه کردن و اهمیت دادن کارکنان و مدیران بانک سینا به انتقادات مشتریان این بانک
*برخوردمحترمانه و توام با نرمی رفتار کارکنان بانک سینا با ارباب رجوع