برنامه های اجرایی و ملک الشعرای بهار

استاندار جدید تبریز ، باتماقلیچ اعلام کرد ،همه ی کسانی که از پیشه وری حمایت کردند و عضو حزب او بودند و مدال های او را به سینه آویختند ، نابود خواهند شد. در نتیجه، طبق حکم دادگاه صحرایی 760 نفر اعدام و هزاران نفر به وسیله ی ژاندارم ها و میهن پرستان ایران بدون محاکمه کشته شدند. اما رهبران فرقه ی دموکرات موفق به فرار شدند ولی یک سال بعد سید جعفر پیشه وری در یک سانحه ی رانندگی به طرز مشکوکی درگذشت . اما در میان رهبران فرقه ی دموکرات ، سلام الله جاوید و شبستری سرنوشت متفاوتی داشتند.دولت مرکزی پس از پایان یافتن کار آذربایجان آن دو را به تهران برد و تحت نظر قرار داد و بعد از گذشت یک سال و نیم آنها را به دادگاه زمان جنگ کشاند و آنها را به دو سال حبس محکوم کرد؛ اما این محکومیت در مورد انها اعمال نشد ،به دلیل اینکه در تمام مدت حکومت خودمختار آذربایجان ارتباط خود را با حکومت مرکزی حفظ کرده بودند و جریانات را گزارش می دادند ،مورد عفو ملوکانه واقع شدند.
بعد از سقوط حکومت خود مختار آذربایجان ،حزب دموکرات کردستان هم وضعیت مشابهی پیدا کرد . قاضی محمد و دیگر مقامات بلند پایه ی دولت خودمختار کردستان ،بعد از پی بردن به اینکه ایالات کرد غرب دریاچه ارومیه به ارتش ملحق شده اند، به شهر میاندواب رفتند و در 24 آذر 1325 خود را تسلیم فرمانده ی ارتش کردند و به این ترتیب دولت جمهوری کردستان سقوط کرد و نیروهای بارزانی پس از رشته درگیری های نظامی با ارتش ،به عراق عقب نشینی کردند.
5-4-7 قوام و تشکیل حزب دموکرات ایران
قوام در باره ی چگونگی تاسیس حزب دموکرات بیانات چنین گفته بود :برای اینکه در آینده تحت برنامه و نظم معینی بتوانیم موفقیت های بیشتری را به دست آوریم و نظر به اینکه اصول دموکراسی ایجاب می کند کهدر سایه تشکیلات اجتماعی و برنامه مشخص دموکراتیک به سوی اصلاحات پیش برویم مصمم شدم با پشتیبانی عناصر فعال و ازادی خواه حزبی را به نام « دموکرات ایران »تشکیل و هم تشکیل حزب دموکرات به منظور جلوگیری از تجزیه و تفرقه ی کشور بود.
او برای تشکیل سازمان جدید دو دلیل ضمنی و ظاهرا متناقض داشت ؛ 1. از یک طرف می خواست این حزب را همراه با وزارت کشور برای شکستن نامزدهای سلطنت طلب هوادار انگلیس در انتخابات آینده ،و از این رهگذر قبضه کردن مجلس پانزدهم ، به کار گیرد. 2. امیدوار بود اصلاح طلبان غیر کمونیست را گرد آورد و به این ترتیب چپ گرایان را منزوی کند. 3. با تشکیل حزب دموکرات تلاش داشت با حزب توده و فرقه ی دموکرت آذربایجان که ادعای رهبری جریانات ازادیخواه را داشتند مقابله کند. به همین دلیل بود که نامی بر حزب خود گذاشت که میراث قدیمی حزب دموکرات باشد و هم رقیبی برای حزب دموکرات آذربایجان.
زمانی که حزب دموکرات پایه ریزی شد قوام با یک سلسله اقدامات به اجابت تقاضاهای مصرح و خواسته های لیبرال ها و چپ روها پرداخت.از جمله مهمترین این اقدامات : تنظیم قانون کار ، برنامه ریزی برای تقسیم زمین های سلطنتی و تحت نظر قرار دادن بعضی از سیاستمداران هوادار بریتانیا و سرانجام تعیین بعضی از سیاستمداران مشهور به هواداری از شوروی در مقامات بالای دولتی بود….
با تشکیل حزب دموکرات ایران بسیاری از افرادی که به نحوی در امر حکومت دخیل بودند، به عضویت ان درامدند،اعضای کمیته ی مرکزی عبارت بودند از :احمد قوام، مظفر فیروز، محمد ولی فرمانفرما ،ابوالقاسم امینی، سردار فاخر ،محمدتقی ملک الشعرای بهار، محمود محمود، حسن ارسنجانی، عبدالحسین صادقی ، ابوالحسن عمیدی نوری، هاشم وکیلی ،زین العابدین فروزشی، عباس نراقی .
روزنامه های حزب دموکرات ایران، دیپلمات و بهرام هم به عنوان ارگان های اصلی حزب منتشر می شدند. حزب دموکرات ایران با استفاده از اعتبارات و امکانات دولتی شعبه هایی در شهرهای مختلف ایجاد کرد و به دنبال ان افرادی که سوابق درخشانی در فعالیت های سیاسی خود نداشتند به عضویت آن در آمدند. امیر حسین ظفر، ابوالقاسم بختیار از شهرکرد ،شرکت بختیاری ها را در حزب دموکرات به اطلاع قوام رساند و خسروقشقایی با ارسال تلگرافی پیوستگی ایل قشقایی را به حزب دموکرات اعلام کرد.
وبه این ترتیب برای نخستین بار در ایران ، بالاترین مقام اجرایی کشور دست به تشکیل یک حزب زد . ولی این قبیل احزاب که اعضای آن همگی از دولتمردان هستند هیچ گاه نمی تواند نماینده خواسته های حقیقی مردم باشد. حزبی واقعی است که از درون جامعه و مردم بر خواسته باشد و هدفش یاری رساندن بهمردم برای رسیدن به اهدافشان باشد.
5-4-8 تشکیل کابینه ی ائتلافی
حزب توده از مدت ها قبل ،یعنی از زمانی که دور اول مذاکرات با فرقه ی دموکرات آذربایجان به نتیجه نرسید .شعار ترمیم کابینه را مطرح می کرد و معتقد بود که با کابینه ی فعلی امیدی به انجام انتخابات صحیح و منظم داشت و تاکید می کرد که قوام باید هر چه زودتر عناصر مخالف اصلاحات را از کابینه ی خود اخراج کرده و کابینه را ترمیم کند. قوام با انتشار بیانیه ای هدف از ترمیم کابینه را تسریع در برنامه های اجرایی خود دانست ؛و نوشت که برای تسریع انجام اصلاحات مقتضی دیدم که با ایجاد وحدت معنوی میان عموم آزادیخواهان در سرتاسر کشور ……. به این جهت لازم دیدم نمایندگان برخی از احزاب مترقی و احزاب آزادیخواه را به شرکت در قبول مسؤلیت دعوت نماییم.
قوام بدون مشورت با شاه کابینه ای ائتلافی با احزاب دموکرات توده و ایران تشکیل داد .روز 10 مرداد 1325 کابینه جدید خود را به شاه معرفی کرد.
1احمد قوام السلطنه : وزیر کشور و وزیر امور خارجه
2.مظفر فیروز : وزیر کار و تبلیغات
3. امیر احمدی : وزیر جنگ
4.فیروز فرمانفرما : وزیر راه
5.شمس الدین امیر علایی : وزیر کشاورزی
6.عبدالحسین هژیر : وزیر دارایی
7.منوچهر اقبال : وزیر پست و تلگراف
8. الهیار صالح : وزیر دادگستری از حزب ایران
9.انوشیروان سپهبدی : وزیر مشاور
10. ایرج اسکندری : وزیر بازرگانی و پیشه و هنر از حزب توده