بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

این امر نیز تایید می گردد که از مصادیق تعاون بربرّ و تقوی بوده و نصوصی که دلالت بر اعانت بربرّ کند متعدد می باشد.[1]

کسی که به امامان (ع) و حضرت فاطمه (س) فحش می دهد چنانچه آن فحش موجب سب پیامبر گردد کشتن او اشکالی ندارد.))[2]

قانون گذار اسلامی نیز مطابق با این نظر فقهی ، ماده 513 ق.م.ا را تدوین نمود و به علاوه موارد در صدر ماده توهین به مقدسات را نیز گنجاند ماده 513 اظهار می دارد ((هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می گردد اگر این طور نباشد به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد گردید)).

هرچند از ظاهر عبارت ساب النبی بدست می آید که تنها شامل پیامبر اسلام  می گردد اما قانون گذار مصادیق دیگری را نیز به آن اضافه نموده می باشد. البته این گونه نیست که قانونگذار اقدام به جرم انگاری این مصادیق نموده باشد بلکه این موارد از نظر فقهای شیعه نیز مصداق ساب النبی می باشند هرچند ازنظر فقهای عامه سب النبی تنها شامل پیامبر اسلام (ص) می باشد و ساب النبی را از موارد ارتداد می دانند اما فقهای شیعه توهین به ائمه معصومین و همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز مصداق ساب النبی می دانند و در توجیه آن می فرمایند ((دلیلش آن می باشد که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر هستند و حکم آنها حکم پیامبر می باشد و همه آنها تابع یک حکم هستند))[3].

قانونگذار در متن ماده 513 از عبارت انبیاء عظام بهره گیری کرده ، همانگونه که در متون فقهی نیز سب سایر پیامبران الهی را نیز مشمول سب النبی دانسته اند. در این زمینه روایتی از امام رضا (ع) هست که آن را منسوب به پیامبر می نماید که فرمودند (( هرکس پیامبری را سبّ کند کشته  می گردد و هرکسی صحابه پیامبری را سب کند تازیانه می خورد))[4]

اما مقصود از انبیاء عظام مشخص نشده و حقوق دانان نیز قائل به چند نظر شده اند، نویسنده ای معتقد می باشد که عبارت انبیاء عظام در واقع همان پیامبران الوالعزم و صاحب شریعت هستند که تعداد آنها نیز منحصرو محدود می باشد. یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت[1] -نجفی محمدحسن،پیشین، جلد6ص 537به نقل ازگرجی ، ابوالقاسم حدود قصاص دیات .نشر دانشگاه تهران.1378 . ص 112

[2] – موسوی خمینی، سید روح الله.ج 2 ص 337

[3] – خویی ، سیدابوالقاسم، پیشین، جلد 2 ص265

[4] – حرعاملی، پیشین، جلد 18


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه