بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه – پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

  • می برندخواه زن و خواه مرد، قصاص را به ارث می برند تنها زوج و زوجه مستثنی هستند))[1] قانون گذار اسلامی نیز به تبعیت از نظر ایشان در ماده 261 ق.م.ا می گوید (( اولیاء دم که اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده در حقوق اسلام سه قسم دفاع مشروع هست یکی دفاع فردی، دیگری دفاع اجتماعی  و سوم دفاع از کیان اسلام[2].

در ارتباط با دفاع فردی در حقوق اسلام این دفاع به عنوان یک حق شناخته شده می باشد و حتی فقهای شیعه در بعضی موارد، اقدام به دفاع را از تکالیف شرعی اشخاص می دانند مستند آن دلایلی مانند آیات، روایات و نظرات فقهی می باشد خداوند در آیه 9 سوره حجرات می فرماید (( هرکس بر شما تجاوزکرد به مانند اوبر او تعدی و تجاوز کنید)) از ائمه معصوم نیز روایاتی هست که دال بر جواز دفاع مشروع می باشد مانند اینکه امام صادق (ع) از پدر بزرگوارشان نقل می کنند که فرمود : اگر مردی به قصد تجاوز به ناموس و مالت بر تو وارد گردید اگر می توانی او فورا  بزن، زیرا دزد محارب با خدا و رسولش می باشد و من مسئولیت آنرا به عهده می گیرم».[3]

در اقوال فقها در مورد دفاع مشروع همانطور که در قانون مجازات در ماده 61 آمده می باشد دفاع در مقابل نفس، عرض و مال و حریم را جایز دانسته و حتی بعضی موارد دفاع را واجب می دانند. مانند صاحب تحریرالوسیله در مورد دفاع از نفس و حریم اظهار می دارد (( اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند و یا به حریمش هجوم کند واجب می باشد دفاع نماید ولو ا ین که بداند که کشته می گردد چه رسد به اینکه از کشته شدن کمتر باشد و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال بدهد)) [4] صاحب جواهر دفاع از عرض را واجب می داند و می فرماید (( حفظ نفس و عرض واجب می باشد و اذن در تسلیم مال می باشد)) [5] .

در خصوص دفاع از مال فقها قایل به جواز بوده و دفاع را حق می دانند مانند اینکه صاحب تحریرالوسیله می فرماید (( اگر به مال وی هجوم آورده می باشد دفع او به هر وسیله ممکن برای او جایز می باشد ولو اینکه به قتل مهاجم منتهی گردد))[6] مشروع بودن و جواز دفاع اختصاص به جان و مال و حیثیت خود شخص ندارد بلکه دفاع از نفس و مال دیگران، در قبال تعرض از متجاوزان نیز به دلیل اصل، جایز بودن[1] – موسوی خمینی، روح الله ، پیشین، جلد 2 ص 534

[2] – فیض، علیرضا، پیشین. 1379 ص 338

[3] – حرعاملی ، پیشین  جلد 18ص543

[4] – موسوی خمینی،روح الله پیشین، جلد 2 ص332 و 333

[5] –  نجفی،محمدحسن، پیشین جلد 41 ص656

[6] – موسوی خمینی ، پیشین جلد 2 ص 331


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه