بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه – پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

شرع واجب می باشد که دست راست او را به خاطر سرقت ببرد و وی را تحویل اولیای مقتول دهد تا مال ج)  واجب القصاص:

در مورد مجازات ها می توان  گفت که قصاص تنها مجازاتی می باشد که  بین اقدام انجام شده و مجازات آن تناسب کاملی مستقر می باشد یعنی همان عملی را که جانی انجام داده بر او نیز چنین خواهد گردید مگر در مواردی که مانعی وجود داشته باشد. قصاص نفس از حقوق اولیاء دم می باشد و در صورت در خواست  قصاص واجب می باشد اما اما دم می تواند از قصاص گذشت کند.

در شریعت اسلام مجازت اصلی قتل عمدی قصاص می باشد و این اختیار به اولیای دم واگذار شده می باشد که هر یک از اولیای دم  می توانند جانی را قصاص نمایند و در صورت مطالبه دیه از جانب بعضی از اولیاء دم بعضی دیگر از اولیاء دم که خواهان قصاص هستند می توانند با پرداخت دیه جانی را به قتل برساند. اما سوال اینجاست که آیا قاتل نسبت به اشخاص غیر  از اولیاء دم نیز مهدورالدم می باشد. فقهای امامیه به اتفاق معتقدند که مهدورالدم بودن قاتل عمدی نسبی می باشد و جانی تنها در برابر اولیاء دم مهدورالدم می باشد. صاحب جواهر دراین باره می فرماید (( جانی فقط در برابر اولیاء دم مهدورالدم می باشد و نسبت به دیگران  محقون الدم می باشد))[1]

آیت الله خویی نیز همین عقیده را دارد و می فرماید (( هرگاه قصاص نسبت به مسلمانی ثابت گردد و غیر از اما دم او را به قتل برساند بدون اذن اما دم، قصاص بر او ثابت می گردد))[2] ایشان علت این موضوع را محقون الدم بودن قاتل نسبت  به قاتل دوم می دانند و قتل دوم را ظالمانه و عدوانی معرفی می نمایند. قانون مجازات اسلامی به پیروی از اجماع فقهای امامیه در ماده 219 اظهار می دارد(( کسی که محکوم به قصاص می باشد بایستی به اذن اما دم او را کشت. پس کسی که بدون اذن اما دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص می باشد لذا همانگونه که اظهار گردید هریک از اولیای دم می توانند اقدام به قصاص قاتل عمدی بنمایند اما مقصود از اولیاء دم چه کسانی هستند؟ صاحب تکمله می فرماید ولایت برقصاص از آن مردانی می باشد که از مال مقتول ارث می برند نه شوهر و نه اقارب مادری، اما زنان و لو اینکه اقارب پدر می باشند نه حق عفو دارند و نه حق قصاص[3] اما حضرت امام معتقد می باشد ((همه کسانی که مال مقتول را به ارث[1] – همان، جلد 41 ص 157

[2] – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین .جلد 2 ص 62

[3] – خویی، ابوالقاسم، پیشین، جلد 2 ص 127


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه