بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه – دانلود پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

محاربه از مصدر باب مفاعله از ریشه حرب می باشد، حرب به معنی جنگ به کار میرود در ترمینولوژی حقوقی محاربه چنین تعریف شده می باشد (( محاربه یعنی اخلال در امنیت عمومی به وسیله اسلحه یا بدون ارعاب و هراس در خارج می باشد.[1] اما عده دیگری از نویسندگان تبصره فوق را به این معنی دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم می باشد تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب می باشد چه منتج به اخافه گردد یا خیر[2] نکته دیگر در ماده 183 ق.م.ا از لفظ مردم دو نکته به نظر می رسد اولاً ظاهر کردن سلاح بایستی در مقابل یک جمع یعنی گروهی که عرفاً دلالت بر جمع را بنماید باشد و ثانیاً فرقی میان مسلمان وغیر مسلمان در این مورد نمی باشد.

در صورت اثبات جرم فقها در مجازات و کیفرهایی که در آیه 33 سوره مائده آمده می باشد دچار اختلاف شده اند بعضی از فقها مانند صاحب جواهر ، علامه حلی، شهید ثانی در توضیح لمعه و صاحب تحریر الوسیله قائل به تخییرانتخاب هر یک از چهار گونه مجازات در ارتباط با محارب هستند و علت های آنها علاوه بر ظاهر آیه که لفظ «أو» دلالت بر تخییر دارد خبر صحیحه جمیل بن دراج می باشد که از امام صادق (ع) نقل شده می باشد که فرمود: «اختیار و تعیین این مجازات با امام می باشد که اگر بخواهد دست وپای او را قطع کند و اگر بخواهد او را به دار بیاویزد واگر بخواهد او را از شهر تبعید می کند و اگر بخواهد او را می کشد »[3] قانون گذار اسلامی نیز در ماده 190 قول به تخییررا پذیرفته می باشد اما عده دیگری از فقها مانند شیخ طوسی عقیده بر ترتیب مجازات ها را دارند. در کتاب وسائل الشیعه در موضوع محاربه مجموعاً 11 روایت در اظهار حد محاربه هست که تنها 3 روایت قایل به تخییر می باشد و 9 روایت دیگر بر مبنای ترتیب می باشد. مانند روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) می باشد که فرمودند:«هرکس در شهری از شهرها سلاح بکشد و کسی را مجروح کند قصاص می گردد و سپس از آن شهر تبعید می گردد. هر کس در خارج از شهر سـلاح بکشـد و کـسی را مجـروح کند قـصاص می گردد و از آن شهـر تبعید می گردد.هرکس در خارج از شهر سلاح بکشد وبزند و زخمی کند و مال را ببرد و کسی را نکشد محارب می باشد و کیفرش کیفر محارب می باشد و کار او با حاکم شرع می باشد اگر بخواهد او را بکشد و اگر بخواهد او را به دار می کشد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند و اگر بزند و بکشد و مال او را هم بگیرد بر حاکم[1] – میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، 1383ص47

[2] – حبیب زاده ، سید محمد جعفر، محاربه و افساد   فی الارض ،تهران نشر کیهان، سال 1370 ص 99

[3] – حر عاملی، پیشین، جلد 18 ص 533


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه