بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه – دانلود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

فقیهی که این موضوع را مطرح کرده می باشد صاحب کتاب المبسوط بوده [1] ایشان در این کتاب به دنبال بحث دفاع مشروع چنین آورده اند «هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید درحالی که هر دو اما مستند جواز قتل زن وشوهر اجنبی در فراش واحد توسط شوهر روایاتی از این قبیل می باشد 1) در روایتی از امام صادق (ع) آمده می باشد ((عده ای از اصحاب رسول الله اجتماع کرده بودند و در میان آنها سعدبن عباده بود. سوأل گردید از سعد که اگر مردی را روی شکم زنت ببینی چکار می کنی گفت به خدا قسم با شمشیر گردنش را می زنم که این خبر به گوش پیامبر رسید. حضرت فرمود، ای سعد پس چه شدند شهادت چهار شاهد که خداوند فرمود. سعد گفت یا رسول الله بعد از اینکه من خودم دیدم و بعد از علم خدا به این قضیه باز هم شهادت چهار شاهد لازم می باشد فرمود آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و نباید از آن حد تجاوز نمود))

از این روایت نمی توان جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر را نتیجه گرفت. یکی از فقها در این زمنیه این چنین استدلال می کند (( بایستی گفت که اولاً روایت فوق دلالتی بر قتل زوجه ندارد ثانیاً حتی در جواز قتل مرد هم قبول نداریم زیرا معمول این می باشد که زیرا شهادت شهود نزد حاکم می باشد و مراد این می باشد که شهود نزد حاکم اقامه بینه نمایند و حاکم حد جاری می کند مگر اینکه گفته گردد زیرا مطلق آورده می باشد و تفصیل قائل نشده قتل مرد ثابت می باشد ولو محصن نباشند در این صورت یک حکم خاص می باشد که مربوط به این مقام می باشد و مجری آن هم زوج می باشد.))[2] همین طور صاحب تکمله نیز اظهار می دارد که خداوند متعال برای زنا حدی قرار داده و مرد نمی تواند زانی را قبل از شهادت چهار شاهد به قتل برساند و اگر از این حد تعدی کند ، بر اوحد جاری می گردد[3]

2) سعید بن مسیب از شیخ صدوق روایتی دارد به این گونه ((معاویه به ابوموسی اشعری نامه ای نوشت که ابن ابی جرسین مردی را با زنش دیده و او را کشته در این مورد از حضرت علی (ع) سوال کن  ابوموسی از حضرت سوال می کند ومی فرماید : حکم من این می باشد که اگر چهار شاهد برای آن چیز که دیده. آورد کاری ندارم والا قاتل را میکشم))[4] صاحب مبانی تکمیله المنهاج در ارتباط با این روایت می فرماید این روایت از جهت سند به جهاتی ضعیف می باشد و غیر قابل اعتماد، در این روایت، حسین بن عمرو می باشد که او مجهول الهویه می باشد و همین طور یحیی بن سعید، ایشان این روایت را مرسل می دانند که ممکن نیست[1] – ابراهیم سراجی، جواد ، تجزیه و تحلیل قتل در فراش در حقوق جزایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران 1380. ص 54

[2] – منتظری، حسن علی ، کتاب الحدود، نشر دارالفکر (بی تا)جلد1 ص 134

[3] – خویی، سید ابوالقاسم ، پیشین، جلد 2 ص 85

[4] – حرعاملی، پیشین، جلد 19 باب 69 – حدیث 2


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه