بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

فاخرگوناگون ودربر کردن دو قطعه پارچه ،خاطره زندگی طبیعی گردد، تجملات وتشریفات محو وزهدو سادگی حاکم گردد، دیگر رنگ ونژاد مطرح نباشد وهمه باهم ودرکنار هم بدون هیچ گونه تبعیتی قرارگیرند.(حسینی کشکوئیه،1372،ص229)

محرّمات احرام و اسرار آن

پس ازاحرام ، ضوابط خاصی برای فرد محرم درنظر گرفته شده می باشد که تخطّی ازآن جرم وگناه به شمار می رود،اینجا دیگررها نیست،حتی بعضی ازحلال ها هم براوحرام وحرمت حرام ها بیشترمی گردد، اینجا مدرسه می باشد، آموزشگاه تمرین وفراگیری درس های بسیار و اردوگاه یادگیری تعلیماتی که جامعه اسلامی تشنه آن وبدون آن سرنوشتش هلاکت ونابودی می باشد. قرآن که معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص) می باشد، نظام این محرّمات را درآیه ای اختصار کرده می باشد:

« الحَجُّ أشهَرُ مَعلوماتٍ فَمَن فَرَضَ فیهِنَّ الحجّ فَلا رَفَثَ ولافُسوقَ ولا جِدالَ فِی الحَجّ… »(بقره،ایه197)

مفسرین غالباً معتقدند که این سه دربردارنده جمیع محرمات احرام می باشد.

– فخر رازی درتوضیح این سخن می گوید: «حکمت اینکه خداوند این الفاظ سه گانه رابدون کم وزیاد ذکر کرده این می باشد که در علوم عقلی ثابت شده در بشر قوای چهارگانه هست: قوه شهوانیه بهیمیه، قوه غضبیه سعبیه ، قوه وهمیه شیطانیه و قوه عقلیه ملکیه وغرض ازهمه عبادات، غلبه برسه قوه نخست می باشد، پس قول خداوند (فلا رفث) اشاره بر غلبه به قوه شهوانیه می باشد و(لافسوق) اشاره برغلبه بر قوه غضبیه که موجب تمرد وخشم می گردد و ( لاجدال ) اشاره به قوه وهمیه می باشد که بشر راوادار به جدال درذات خداوند ،و صفات وافعال واحکام واسماء اومی کند واین قوه محرک بشر برای درگیری ومخاصمه با مردم درهر چیزی می باشد، حال که منشاء شردراین سه امر محصور گردیده می باشد،  لذا فرمود: « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحجّ » یعنی هرکسی که معرفت ومحبت خدارا دارد بایستی که این امور دراو نباشد ومقصد نهایی این آیات اسرار گران بهایی می باشد که عاقل نباید ازآن هاغافل باشد».

اکنون ببینیم این سه که طبعاً ارکان محرمات حرامند ، یعنی چه وچگونه تمامی محرمات احرام راشامل اند؟

یَأتوکَ رِجالاً” ومردم رابه اداء منسک حج اعلام کن تامردم پیاده وسواره وازهر راه دوروبه سوی توجمع آیند،پس جناب ابراهیم ندا داد وبا صدای بلند مردم رادعوت نمود، مردم نیز ازهر راه دور اجابتش کرده وتلبیه گویان به سوی اوشتافته واین اقدام سنت گردید.(شیخ صدوق،1380،ص341)

حضرت ابراهیم بعداز ساختن کعبه ازجانب خدامأمورشد تامردم رابه حج فراخواند. پیامبر گرامی اسلام (ص) نیزجهانیان رامخاطب قرارداده وایشان رابه حج دعوت نمود.


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات