بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

غسل احرام وپوشیدن لباس سفید ساده دوخته نشده و بی آستین اشارتی می باشد که یعنی بایدخانه دل را ازآلودگی های اخلاقی شست وشوداد وباد به آستین خود نینداخت.

بایدمتواضع وفروتن بودتا آیینه دل ازگردوغبارهرگونه افکارناستوده ،سالم وسفیدوبی غش گرددومتوجه مرگ وزمانی گردد که اورا به کفن خواهند پیچید و وی رابه حال بیچارگی تک وتنها در خانه قبرجای خواهند داد واو درقیامت وروزرستاخیز برای رسیدگی به حساب اعمال به سرّاحرام ازمنظر امام رضا(ع)

امام رضا فرموده اند: «اگرگویند، چرامردم به احرام امرشده اند؟ پاسخ داده گردد: برای این که مردم پیش از ورود به حرم خداوجایگاه امن اوخاشع وفروتن شوند، وبه چیزی ازامور دنیا ولذت ها وزینت های آن خودرا مشغول وسرگرم نکنند وبرای کاری که آمده اندو قصد انجام آن رادارند،صابروشکیبا باشند وبا تمام وجودبه آن بپردازند وبه آن روکنند، علاوه براینها دراحرام ،تعظیم خداوند وخانه او، تواضع وذلت درونی قاصدین او، و واردشدن براوست. درحالی که امیدپاداش از اودارند واز عقاب ومجازات ترسناک اند وباحالت فروتنی وتواضع وخواری روبه سوی اودارند».(شالچی،1389،ص203)

سرّ در آوردن لباس دوخته و پوشیدن لباس غیر دوخته

معنای درآوردن لباس دوخته آن می باشد که جامه گناه را ازتن بیرون آورید، لباس گناهی که خود تاروپود آن رابه هم تنیدید وبرتن کردید بایستی ازخود به درکنید. چنان که پوشیدن لباس احرام که لباس ندوخته ،رنگ نگرفته ،حلال وپاک می باشد به معنای دربرکردن لباس طاعت می باشد.زیرا تنها گناه نکردن مهم نیست، اطاعت کردن ازمعبودهم مهم می باشد.

روح قضیه آن می باشد که فرقی میان لباس دوخته وندوخته نیست. زیرا بشر درتمام سال  درلباس دوخته نمازمی خواند. این گونه نیست که عبادت درلباس دوخته قبول نباشد اما درحج قبول نیست این هاعلائم آن اسرار می باشد. می خواهند به بشر تفهیم کنند که بشر روزی درپیش داردکه با لباس غیردوخته وارد آن روزمی گردد. حج آن روز می باشد واسرارقیامت درحج بروزمی کند.(درویش،1382،ص40)

کندن لباس دوخته ی موسوم، توبه ازگناه و پوشیدن لباس ساده  تازه، نشانگراطاعت وامتثال می باشد.(همان)

کسی که می خواهد به بارگاه قدس ربوبی قدم بگذارد بایستی به خودنپردازد وظاهرخودرانیاراید وازلباس فاخروتجمل وامتیازوفخرفروشی که دردوران زندگانی به آن عادت کرده، برهنه گردد وبه لباس احرام که حکایت ازفقر وبیچارگی وتواضع وفروتنی درمقابل دربار ربوبی می باشد، ملبس گردد. بیرون آوردن لباس های

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات