بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات – پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نیت

باتوجه به آیات وروایات ،فلسفه مهم حج ایجادارتباط قلبی باخداونداست وشرط لازم آن انجام اعمال حج باقصدقربت وخلوص می باشد.(زیرک،1388،ص208)

درآیه «ولِللّهِ عَلَی النّاسِ حجُّ البَیت»، حج دستوری می باشد ازناحیه خداوند ، همان گونه که بنای کعبه به امرالهی بوده می باشد، دعوت به زیارت کعبه وانجام حج نیز ازناحیه ذات اقدس الهی می باشد واجابت این دعوت نیزباید مطابق امرالهی انجام گیرد. به اظهار دیگرکیفیّت زیارت خانه خدابایدطبق تعالیم الهی ومکتب انبیاء باشد.

درآیه « وأَتِمّوا الحَجَّ والعُمرهَ لِللّه» به خوبی روشن می باشد که حج وعمره بایستی برای خداوبرای تقرب به او،خالصانه باشد. همان گونه که حج برای خداست ووجوب آن ازطرف اوست، انجام آن نیزباید لِللّه باشد. کسی که به قصدسیاحت وتجارت و… اراده حج کند،این سیر الی الله نیست .

خلیفه خداوندواقع شدن به معنای آیت ومظهراوبودن می باشد، چنان که خداراخلیفه خودقراردادن به معنای قیم و اما دانستن اوست. چنین مقامی درسایه قرب نوافل پدیدمی آید. چنین بنده ای که تحت ولایت الهی قرار گرفته با زبان الهی سخن می گوید،نه بازبان خود وباچشم خدامی بیند،نه باچشم خود وباگوش الهی می شنود،نه باگوش خود. حقیقت نیت که همان قربت بنده به ساحت قدس مولاست، بدون انبعاث روح و سیر ملکوتی آن حاصل نمی گردد، زیراصرف تصوراین که برای خداوندحج یا عمره انجام می دهم گرچه به حمل اولی نیت می باشد، لیکن به حمل شایع وتاهنگامی که حج گزارومعتمردر همه سنت وسیرت خودبه اخلاق الهی متخلق نباشد وهدف نهایی خودرادرشئون زندگی نیل به رضاوتعالی خدانداند، غفلت می باشد. زیراقصدوتقرب بدون سیرملکوتی حاصل نمی گردد،وتصورقصد مزبور، هرگزمصداق تقرب نیست.(جوادی آملی،1383،ص178)

غسل احرام

رازاستحباب غسل درمیقات، طبق اظهار نورانی امام سجاد، این می باشد که حج گزار با انجام آن ،تطهیرخودرا ازگناه ولغزش قصدمی کند. پس نظافت درمیقات، افزون برپاک کردن بدن، نشانه ای ازتطهیردل می باشد واین اولین سرّ ازاسرار حج می باشد. پس ،زائر باغسل احرام متعهدمی شوداولاً دیگرخودرا به گناه نیالاید،ثانیاً ازاین پس جزدر راه طاعت گام ننهد. ثالثاً کاستی های گذشته راجبران وترمیم کند. غسل احرام باچنین قصدوتعهدی ،غسل توبه می باشد. آن گاه زائر بیت الله باروح وجسم پاک جامه ی طاعت دربر می کند.


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات