بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات – دانلود پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد که فقط او راپرستش کنی ودر عبادت چیزی راشریک او قرارندهی .اگربا اخلاص این اقدام را انجام دهی خدا نیز صلاح دنیا وآخرت تو رابر عهده می گیرد وآن چه رادوست داری برایت نگه می دارد”.

بشر دربرابر خودنیز مسؤول می باشد.حضرت سجاد(ع) دراین مورد نیز می فرمایند: “حق نفس تو بر تو این می باشد که او را دراطاعت خدا درآوری وبه زبانت حقش را بپردازی وحق گوش ،چشم ودست وپا وشکم وعورت را نیز ادا کنی ودراین باره ازخدا استمداد جویی”.

درمقابل جامعه نیز مسؤولیت داریم . هریک ازما وظیفه داریم برای سلامت جامعه احساس مسؤولیت کنیم وبا عوامل مخرب که این سلامت را تهدید می کنند ،به طور اصولی ومعقول مبارزه کنیم. پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:” بندگان ،عیال خداهستند. پس بهترین مردم نزد خداکسی می باشد که بیشتربه عیال خود سود برساند وخانواده ای را خوشنود سازد”.

طبیعت وحتی حیواناتی که درآن زندگی می کنند، بایستی مورد مراقبت بشر قرار گیرند. بشر حق ندارد از مراحل کمال فرض کنیم،در پایان و بعد از انجام اعمال منا به بالاترین درجه کمال وجودی خویش که همان لقای امام و از بین رفتن کثافات درونی خویش توسط امام می باشد، می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4- بخش سوم : مطالعه سؤال سوم پژوهش

اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات چیست؟


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات