بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات – پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

می توان به مراحل بالایی از این ویژگی رسید.تشویق به بهره گیری ازعقل واندیشه و سفارش بسیاری از ائمه ی ما در این بوده می باشد که در سفر تربیتی حج و به خصوص در صحرای عرفات و مشعر به تفکر بپردازند و از این طریق به جایگاه خود در دنیا و نیز به شگفتیهای آفرینش پی برده و از این طر یق به خداشناسی دست یابند.

ج) حقیقت جویی

به درک منطق با واقعیات هستی ،حقیقت می گویند. بشر گرایش دارد که حقیقت امور واشیاء راآن طور که هستند بفهمد. درک حقایق وتوسعه آگاهی بشر به مقدار زیادی بستگی به وجود این بعد درانسان دارد. دراهمیت این بعدهمین بس که رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: « اللّهُمَّ أَرِنی الأَشیاءَ کَماهِیَ؛ خدایا حقیقت امور راآن چنان که هستند به ما بشناسان.»(همان،ص62)

یکی ازگرایش های اصیل بشر ، حقیقت جویی می باشد. مقصود ازحقیقت جویی ، اشتیاق بشر به شناخت روابط بین پدیده ها می باشد. کشف واقعیت ها چه درابعاد نظری ومعرفتی ، چه درابعاد عملی ناشی ازتمایل او به آگاهی ازاین امور می باشد. چنان چه ، اگرهیچ تمایل واشتیاقی به فراگیری علوم ودانش وفرهنگ نبود، بشر این چنین رشد نمی نمود. خداوند ازتمایل واشتیاق شدید آدمی به درک حقایق برای هدایت اوبهره گرفته می باشد.

تشویق به بهره گیری ازعقل واندیشه وقرار دادن نشانه های روشن درخلقت جهان وارسال رسل وبه جا دراین آیه کریمه ضمن یک دستوراخلاقی ،به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص بشر اشاره می کند. با این اظهار که بشر به گونه ای آفریده شده که به صورت گروه های مختلف ملی وقبیله ای درآمده می باشد. با انتساب به ملیت هاوقبیله ها بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی می باشد انجام می شود.(ملکی،1389،ص63)

ارتباط اجتماع گرایی با برنامه ی تربیتی حج

مانند برنامه های عبادی که اسلام برای رشد این جنبه از ویژگی های ذاتی بشر نهاده می باشد،حج می باشد.حاجی هیچ یک از اعمال و مناسک حج را به تنهایی و در خلوت انجام نمی دهد.از طواف گرفته تا منی ،همه بایستی در جمع ودر میان اجتماع انسانها انجام گیرد.تا حاجی به علت قرار گرفتن در این شرایط راه ورسم درست زندگی در اجتماع را بیاموزد.

ه) مسؤولیت پذیری

ازدیدگاه مکتب اسلام بشر به دلیل اختیاری که دارد، مسؤول می باشد وبایدجواب گوی اعمال ورفتارخود باشد. یکی ازابعاد مسؤلیت بشر دربرابر خداونداست. حضرت سجاد(ع) می فرمایند: “حق بزرگ خدا برتو این

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات