بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – دانلود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

. بایستی در متن عقد مورد التزام قرار گیرد.

  1. شرط بایستی منجز باشد.

البته خود شیخ انصاری و اکثر فقها شرط نهم را نپذیرفته اند. (شیخ انصاری،مکاسب،6/15-58).

بعضیها اعتقاد دارند که شرط در بیع خیاری در همه یا بعضی از بعضی از اشکال متصور آن فاقد بعضی شروط فوق می باشد. در ادامه به مطالعه بعضی از این اقوال می پردازیم.

حضرت امام خمینی(ره) در بحث صورتهای بیع خیاری آغاز در صورتی که خیار معلق یا موقت به رد ثمن گردد، اشکال کرده اند که اگر شرط چنین باشد مستلزم غرر و جهالت در شرط و بیع می باشد؛زیرا مشتری نمی داند که در چه زمانی رد ثمن تحقق می یابد در نتیجه نمی داند که بایع از چه زمانی خیار دارد.

ایشان پس از اینکه همه صورتهای بیع خیاری را مطرح می کنند در خاتمه می فرمایند: اشکال غرر و جهالت به اکثر صورتها وارد می باشد. لذا صورتهایی که در آنها غرر هست بر اساس قواعد باطل می باشد و برای اثبات صحت آنها بایستی به اجماع و ادله خاصه استناد گردد.

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد می باشد

بعضی از فقهای اهل سنت بیع خیاری(که به اصطلاح آنها بیع الوفاء نامیده می گردد) را فاسد می دانند و چنین استدلال کرده اند که شرط در بیع الوفاء خلاف مقتضای عقد می باشد. ابن خواجه، دبیر کل مجمع فقه اسلامی در جده می گوید: درمورد بیع الوفاء فقهاء به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آن را فاسد می دانند زیرا خلاف مقتضای عقد می باشد و…. (امام خمینی،کتاب بیع،4/223-225).

حنابله و متقدمین از علمای حنفی و شافعی بیع الوفاء را فاسد می دانند. و علت فساد آن از نظر ایشان این می باشد که، این شرط که اگر ثمن را بایع رد نماید مشتری بایستی مبیع را به بایع تسلیم کند، مخالف با مقتضای بیع3-3. حیله های ربا

یکی از مباحث مهم که فقیهان درمورد آن اختلاف زیادی دارند و در زمان ما نیز در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوان دارد حیله های ربا و به ویژه ربای قرضی می باشد. در باب حیله های رباعملی که به مقصود تغییر حکم انجام می گردد یک اقدام اعتباری و انشائی می باشد نه یک اقدام تکوینی. برای مثال به جای اینکه حیله زننده انشاء قرض کند، انشاء بیع می کند و با این کار مصداق را از تحت عنوان قرض خارج و ذیل عنوان بیع داخل می نماید.

 

3-4. بیع خیاری و حیل ربا

درمورد بیع خیاری صورتهای زیر قابل تصور می باشد:


مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن