بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان – پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

متفاوتی انجام شده می باشد، لذا قبل از ورود به بحث مولفه های هوش هیجانی، اظهار الگوهای آن ضروری به نظر می رسد.

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی:

در این پژوهش به الگوهای ارایه شده توسط گلمن(1995)، بارآن(1997) و مایر و سالووی(1997) اشاره می گردد.

  • شبکه انرژی[1] : شامل انگیزه ها و هیجانات فردی می باشد که مسیر کلی انجام کارها را هموار می کند . این سیستم مشارکت آشکار پایین ترین سطوح انگیزشی و هیجانی سیستم شخصیت را نشان می دهد . بخشهای فرعی آن انگیزش ، نیاز به تعقل، نیاز به قدرت ، سطوح انگیزشی ، استقامت ، اشتیاق، هیجانات ، شادی ، عصبانیت ، غمگینی و افسردگی ، سبک هیجانی، هیجانی بودن و ثبات هیجانی می باشد .
  • کارخانه دانش [2]: شامل انباره اطلاعات شخصیتی ، احساسات و تفکرات درمورد خود و جهان اطراف و اقدام کردن بر اساس آن اطلاعات می باشد . شاخه های فرعی آن نیز شامل توانایی و پیشرفت ، هوش کلامی ، هوش فضایی ، هوش هیجانی ، سبکهای شناختی خوشبینی – بدبینی می باشد.
  • بازیگر تأثیر [3]: شامل طراحی فعالیتهای اجتماعی مهم نظیر رهبری کردن یا اطلاعات از دیگران ، همدلی و تاثیر خوب گذاشتن بر دیگران می باشد . این سیستم به سبکهای ابراز ، برونگرایی – درونگرایی و توانایی ایفای تأثیر مربوط می گردد.
  • مدیر هوشیاری[4]: مرکز خود آگاهی و شامل هشیاری و کنترل خود می باشد. این بخش بر شخصیت که در تفکر خلاق و عملکرد سطوح بالای شخصیت زمانیکه ضروری باشد ، نظارت دارد.

اکنون استقامت و اشتیاق ، خوش بینی ، شعور سیاسی و کنترل خود را مطالعه می کنیم که از نظر بعضی از محققان ، جنبه هایی از هوش هیجانی را تشکیل  میدهند.

[1] -energy network

[2] -knowledge factory

[3] -role actor

[4] -alert executive

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان