بررسی اسناد و مدارک و سیستان و بلوچستان

در زمینه ی پیشینه ی تحقیقپژوهشی با عنوان1- «سیر تحول هنر الیاف در ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز»‍1 صورت گرفته است، که در آن روند تاریخی به صورت اجمالی باهدف معرفی هنر الیاف و بررسی گرایشات مختلف آن در جهان به منظور درک بهتر تحولات بوجود آمده در ایران پس از انقلاب مشروطیت تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده تأثیرات هنر مدرنیسم و پیامد های فرهنگی،هنری،اجتماعی و اقتصادی که منسوجات ایران را دچار تحولات ریشه ای کرده بود بررسی شود. 2- پژوهش دیگری با عنوان«شیوه های پیشین و کاربرد نوین هنر بافت»2 انجام گرفته است که در آن سعی شده با بررسی انواع تکنیک های بافتِ عشایر بختیاری به کاربرد جدیدی در بخش تزیینی و دکوراسیون برسد و تأکید برهمگونی تنوع تکنیک های بافت عشایر با انواع شیوه های بافت درهنر الیاف دارد. 3- تحقیق دیگری که در این زمینه صورت گرفته است با موضوع «بررسی بافت های تلفیقی در منطقه ی ورامین با نگاه دقیق تر به جل شتر»3می باشد که با بررسی انواع شیوه های بافت و تنوع قومی در این منطقه و اختصاصاً جل شترو مقایسه آن با انواع تکنیک های بافت تاپیستری ،با تلفیق آن ها کاربردی جدید را معرفی نماید و در دوبخش ارائه می گردد بخش اول بررسی انواع شیوه ها و تکنیک های بافت منطقه و در بخش دوم گزارش کار عملی که با ارائه ی 5 نمونه از آثاری که با استفاده از تکنیک های بافت در منطقه با هدف معرفی کاربری جدید از هنر الیاف اجرا شده است. 4- یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته «بررسی تعامل لباس با هنرها(معماری، نقاشی، مجسمه سازی و…) در سده ی بیستم، غرب»4 که به بررسی نقش لباس در معماری و تأثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر و همچنین سایر رشته های تجسمی مثل نقاشی و مجسمه ساری در قرن بیستم در اروپا و آمریکا پرداخته شده است 5 – تحقیق دیگری با عنوان «بررسی نقوش بافته شده در پارچه های صفوی و تأثیر آن بر پارچه های عثمانی»5 انجام شده که به بررسی نقشمایه های بافته شده در پارچه های عهد صفوی پرداخته و به دلیل تعامل و هم عصر بودن با دوره ی عثمانی تأثیرات آن ها را بر یکدیگر مورد بررسی قرار داده است. 6- پایان نامه ای در زمینه «معرفی چند نفر از هنرمندان و اساتید معماری داخلی»6 با ذکر چند نمونه از آثاراساتید: مسعود عربشاهی، ژیلا خدایار و تیفانی به تجزیه و تحلیل آثارشان می پردازدکه با استفاده از صنایع دستی در اماکن عمومی تأکید دارند و مورد استفاده قرار می دهند. 7- پایان نامه ی«تأثیر چاپ بر نقش پارچه در ایران»7 در دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته که با بررسی انواع چاپ و تأثیرات آن ها را بر پارچه های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. 8- «چگونگی استفاده از صنایع دستی در تزیینات داخلی»8است که با ارائه و طراحی آثاری از جنس شیشه وانواع بافته ها و رومیزی ها،لباس های قدیمی و گبه و… در دکوراسیون منازل و تأثیرات رنگ را در آن بررسی و نشان می دهد و در بخش دوم با ارائه چند اثر، با تأکید براستفاده ی در بخش دکوراسیون منزل می باشد. 9- ازدیگر تحقیقات صورت گرفت«بررسی نقوش ورنی استان اردبیل و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی هتل با به کارگیری چاپ کلاقه ای»9گلیم ورنی یکی از شاخص ترین آثار مهم در صنایع دستی منطقه ی اردبیل است که درپژوهش فوق با استفاده ار چاپ کلاقه ای با الهام از نقوش ورنی کاربرد جدیدی را ارائه داده است. 10- «بررسی نقش (مواد اولیه-بافت-طرح و رنگ)درکیفیت قالی ایران»10از دیگر پایان نامه هایی است که با بررسی تکنیک بافت و مواد و مصالح مورد نیاز و طراحی فرش و تأثیرات آن را بر کیفیت قالی را ارزیابی کرده و ضمن ارائه پیشنهاداتی عواملی که منجر به بالا بردن کیفیت قالی می شود را بررسی می کند. 11- پایان نامه «صنایع دستی ایران در گذشته، حال و آینده»11 پژوهش دیگری است که ضمن ارائه تعریف صنایع دستی در ایران و معرفی صنایع دستی در گذشته و حال و دسته بندی آن ها،آینده ی این هنر از منظر محقق مورد ارزیابی قرار می دهد. 12- پژوهش «فرم و رنگ در نمد معاصر ایران»12سعی کرده با بررسی فرم و رنگ و تأثیرات آن دو برکارماده ی نمد در دوران معاصر با نگاه جدید و کاربری نوین،طرح ها ی جدیدی را ارائه داده است و با تغییر نگاه به این زیرانداز شکل و شخصیت جدیدی ارائه داده است. 13- «کاربرد طرح و نقش در چاپ قلمکار با بهره گیری از نقوش مختلف در چاپ باتیک»13 پژوهشی است که با معرفی طرح ها و نقوش درچاپ قلمکار به ارتباط بین آن نقوش با چاپ باتیک تأکید ودرضمن با ارائه ی طراحی هایی جدید در این زمینه همت گمارده است. 14- «نگاهی به سوزن دوزی بلوچ»14 از دیگر پژوهش هایی است که ضمن معرفی تاریخچه ی وقدمت سوزن دوزی در سیستان و بلوچستان و انواع تکنیک های آن و تنوع نقش و رنگ را تأکید معرفی می نماید. 15- پایان نامه دیگری در این حوزه با موضوع «الهام از نقوش پارچه های دوره ی صفوی با تکنیک باتیک»15 که در آن تاریخچه پارچه را به خصوص در دوره صفوی بررسی و با الهام از نقش مایه های عهد صفوی با ارائه ی چند طرح با استفاده از تکنیک باتیک همت گماشته است.16- «کاربرد بافت گلیم سنه قشقایی در اشیاء مختلف»16که ضمن معرفی گلیم سنه و تاریخچه ی آن کاربری جدید با استفاده از تکنیک بافت را ارائه می دهد.کلیه موارد بالا به دلیل نزدیکی موضوعی با پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است وچون در این پژوهش فرضیات بوسیله ی آمار به اثبات و رد می رسند لذا جهت کار در این زمینه به چند نمونه مقاله که در مرکز ملی فرش به صورت آماری انجام گرفته است مراجعه شده است. 17- «تأثیر دانش و مهارت دانشآموختگان شاخه کاردانش رشته فرشدستباف بر وضعیت اشتغال آن»17 که با استفاده از روشهای تحلیلی، آماری تشریح و نتایج حاصله ارائه گردیده است و در ضمن در این مقاله ضمن تعریف مفاهیمی چون اشتغال، کار، نظام آموزش متوسطه شاخه ی کاردانش به بررسی ارتباط آموزش و بازار کار پرداخته شده است و میزان مهارت براساس آمار مشخص شده است. 18- مقاله ی دیگری که دربه صورت آماری کار شده است «مقایسه میزان علاقهمندی به رشته تحصیلی در دانشجویان فرش و نقاشی یک تحلیل آماری»18 مقالهای که در آن محققین علاقهمندی به رشتهی تحصیلی به خصوص دررشتههای هنری یکی از مؤثرترین عوامل در موفقیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی محسوب می شود. در این مطالعه 149 نفر از دانشجویان رشته های فرش و نقاشی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان دو جامعه آماری، مورد مطالعه قرار گرفتند، که دانشجویان نقاشی این دانشکده علاقه و رغبت بیشتری به رشته تحصیلی خود نسبت به دانشجویان فرش دارند و پژوهش حاضر جهت ریشهیابی این مسئله شکل گرفت. دادهها به وسیله نرمافزار spss تجزیه و تحلیل گردید.
1-5 اهداف و ارزش نظری پژوهش :
حضور هنر الیاف به مثابه رسانه ای با کار ماده ای آشنا و آمیخته با زندگی روزمره از یکسو و تحولات ناشی از پیشرفت های علمی، تکنولوژی و ایدئولوژیکی از سوی دیگر سبب پیدایش روندی رو به رشد در هنر منسوجات قرن بیستم سراسر دنیا شده است، لذا معرفی و دستیابی به جایگاه هنر الیاف به عنوان هنری که در دوران معاصر با توجه به مقتضیات جاری در ایران امروز از خاستگاه کاربردی، رویکردی تجسمی و مدرن به خود گرفته است، لازم و ضروری به نظر می رسد. انتظار می رود که هنرمندان این رشته با کسب مهارتها و دانش نظری و تقویت توان علمی خود در شناخت رشته هنر الیاف بتوانند :1- به حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی با توجه به اصالتهای موجود در هر منطقه2- احیاء و ترویج هنر الیاف به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایران در متن جامعه 3- آموزش علوم نظری و عملی به منظور تربیت نیروی متخصص4- ایجاد زمینههای مطالعاتی و تحقیقاتی و دستیابی به استانداردهای مطلوب 5- ایجاد زمینه اشتغال و توجه به نقش آن در اقتصاد جامعه دست یابند6- در نهایت توجه و حمایت دولت و یا بخش خصوصی جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی آثار. تصور براین بود که ارتباط بسیار زیادی بین مخاطبین این هنر وجود دارد که سبب ارتقاء وضعیت فرهنگی و اقتصادی این هنر- صنعت شود اما به نظر می رسد در طول 30 سال اخیر ایران نقاط کور و مبهمی همچنان بین مخاطبین این رشته و همچنین مسؤلان هنروجود دارد که مانع از آن شده تاجایگاه این هنر شناخته و هنرمندان به راحتی و به کمک مسؤلان به کار خود ادامه دهند و به موفقیتهایی دست یابند بنابراین این پیش زمینه محقق را در پی آن داشته است که در این پژوهش، به دنبال آن باشد که از چگونگی ارتباط بین آن هااطلاع حاصل کند اگر این ارتباط مؤثر ایجاد نشده است متناسب با بضاعت این پایاننامه کمبودها آن مورد بررسی قرار گیرد. رسیدن به این هدف بطور قطع به ارتقاء سطح کیفیت آن آثار وهمچنین کارآیی بهتر هنرمندان این رشته کمک خواهد کرد تا شاید استفاده از این هنر در کنار سایر هنر ها مثل: معماری داخلی و…هنرمندان، هنرجویان و دانشجویان این رشته با اطمینان خاطر بیشتری به آن بپردازند چرا که آرامش خیال آن ها منجر به خلق آثار بسیار نفیسی در این زمینه خواهد کرد، که به اعتلای این هنر و شناخت هنر اصیل ایرانی به دنیا کمک بسیار زیادی خواهد کرد. شاید از این طریق بتوان ارتباط بین هنرمندان و صنایع دستی سایر کشورها در سطح وسیع تری صورت گیرد،که هم موجبات ارتقاء این هنر- صنعت از لحاظ هنری، فرهنگی واقتصادی، با حفظ اصالتهای فرهنگی موجبات ورود ارز را برای کشور فراهم کند.
1 -6 روش تحقیق و معرفی جامعه آماری
متغیر در پژوهش فوق هنر الیاف است که به لحاظ چیستی کمّی و اطلاعات بدست آمده با روش آماری تجزیه و تحلیل شده است و به لحاظ هدف به دلیل نوع نگاه محقق کاربردی است و براساس ماهیت و تحقیق توصیفی- تحلیلی است چراکه به بررسی اسناد و مدارک تاریخی و مدون و مبانی نظری در زمینه هنر الیاف می پردازد و اغلب مطالب در این تحقیق بصورت ترکیبی( کتابخانهای و میدانی) جمعآوری خواهد شد و همچنینبه صورت پرسشنامه با طرح سؤالاتی در این زمینه می پردازد و با توجه به این که نتیجه ی فوق را با روش لیکرت(Likert) که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازه گیری نگرشی میباشد (حافظنیا، 1388) به این صورت که گویههای پنجگزینهای، کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم متناسب با پرسشهای پژوهش و هدف محقق طراحی شده وپرسیده خواهد شد، جامعه ی آماری در آمارگیری فوق به دلیل پراکندگی و حجم بالای هنرمندان به صورت نمونه گیری انجام خواهد گرفت جامعه ی آماری ما به صورت تک گروهی است که از طریق آزمونT تکگروهی(One sample t-test) به بررسی و تجزیه و تحلیل سه فرضیه 1- هنر، صنعت و تکنیک2- جایگاه هنر الیاف 3- نهاد هنری می پردازد و تمام این موارد از طریق نرمافزارهای Excelوspssصورت خواهد گرفت.
سؤالات جامعه آماری
1 –هنر، صنعت و تکنیک
هنر الیاف در ایران ترکیبی از هنر و تکنیک می باشد.
در ایران این هنرترکیبی از هنر و صنعت می باشد.
با توجه به قابلیت این هنردر ایران، ترکیبی ازتکنیک و هم صنعت است.
2 –جایگاه هنرالیاف
با توجه به ویژگی های ساختاری، طرح و نقش موجود درهنرالیاف، هنرهای سنتی ایران زیر مجموعه ی هنر الیاف است.
با شناخت ویژگی های هنر الیاف، صنایع دستی ایران زیر مجموعه ی هنر الیاف در کشورمی باشد.
با توجه به ظرفیت های این هنر جایگاه آن در جامعه ی ایران شناخته شده است.
جامعه ی هنری ایران، هنر الیاف را می شناسد.
3 –نهادهنری
مخاطبین هنر الیاف در ایران، منتقدین هنری هستند.
خبرنگاران هنری، مخاطبین هنر الیاف در ایران محسوب می شوند.
مخاطب این هنردر ایران، مجموعه داران هنری هستند.
در ایران مخاطب این آثار، موزه داران هستند.
مخاطبین این هنردر ایران، اساتید هنری هستند .
مخاطب ایرانی چنین آثاری، گالری دارها هستند.
1-7 محدودیت های پژوهش:
از جمله محدودیت هایی که در حین این پژوهش وجود داشت عدم حمایت دولت از این هنر که منجر به ناآگاهی جامعه حتی تا حدودی جامعه ی هنری، نبود تشکل، انجمن و یا مؤسسه ای خصوصی که به صورت مدون اطلاعات مکتوب، دسته بندی و جمع آوری شده ای در این زمینه در اختیار همگان قراردهد و در نتیجه نبود آمار دقیق و برنامه ی مشخص از هنرمندان و نمایشگاه های برگزار شده و یا در حال برگزاری آن ها، که این مسئله منجر به اتلاف وقت زیادی در جهت شناسایی هنرمندان گمنام شد ولی خوشبختانه هنرمندان این حوزه به دلیل علاقه ی زیادی که به حل شدن مشکلات کاری خود دارند همکاری زیادی نمودند.