بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت و آگاهی از نام و نشان تجاری

ما درکنار شما هستیم برای مسیری طولانی. برای موفقیتی ماندگار . ما عاشق مشتریانمان هستیم . ما از نقاط قوت مان برای ارائه ارزش به مشتری استفاده میکنیم.
2-49-پیشینه تحقیق
2-49-1-پیشینه تحقیق در منابع فارسی:
دکتر امیرمحمدشریف رضویان ونسیرین خیلا در سال 1388تحقیقی تحت عنوان” استفاده از بازاریابی اجتماعی برای افزایش میزان استفاده از کلاه ایمنی در بین دوچرخه سواران “را انجام دادندکه در این مقاله نویسندگان یک مداخله بازاریابی اجتماعی را برای افزایش استفاده از کلاه ایمنی در یک مجموعه دانشگاهی در جنوب شرق ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند.
دکتر محسن شمس ودکترداود شجاعی زاده ودکترسید رضا مجدزاده ودکترآرش رشیدیان ودکتر علی منتظری تحقیقی با عنوان” دیدگاه های رانندگان تاکسی تهران درزمینه رفتارهای خطرناک رانندگی” درسال 1386را انجام دادند که این تحقیق از نوع کیفی پدیده شناسی بود و طی چهار جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 42 نفر راننده تاکسی خطی شهرتهران، نظرات آنان درباره اجزای مربوط به تحلیل مخاطب، تحلیل بازار و تحلیل کانال، استخراج، دسته بندی و تحلیل شد. در این مقاله موارد استفاده از بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از کار برد بازاریابی اجتماعی در حوزه ترافیک معرفی شده است .برنامه پیش گیری از تلفات ناشی از تصادف که به بستن کمربند ایمنی رانندگان توجه داشته و برنامه دیگری که باعث شد تا پیام های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب به منع رانندگی در حالت مستی توسط دوستان راننده کمک نماید دو نمونه از برنامه های بازاریابی اجتماعی هستند که بر دو رفتار مشخص در گروه های خاص مخاطب متمرکز بود.
– منیجه بحر امینی زاده در سال 1385 تحقیقی تحت عنوان “مدلی برای ارزش گذاری علایم تجاری ازدیدگاه مصرف کننده (رساله دکتری)در دانشگاه علامه طباطبایی تهران ارائه کرده بود که روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری هدف ،گروه مصرف کنندگان نهایی محصولات صوتی و تصویری با علایم منتخب سامسونگ،ال جی و سونی در شهرهای شیراز و بوشهر است که بالاتر از 18 سال سن دارند.
نوع نمونه گیری غیر احتمالی آسان و در دسترس است. نتایج حاصله در این تخقیق عبارت بودند از :
وفاداری به علایم ، تصویر علایم ،نگرش به علایم ،صرف قیمت و تداعی علایم به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر ارزش علایم تجاری هستند.
کیفیت ادراک شده علایم ، ریسک ادراک شده علایم و ادراک از صحت و اعتبار اطلاعات علایم به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر نگرش به علایم هستند.
تداعی علایم و نگرش به علایم به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر تصویر علایم تجاری هستند.
تداعی ویژگی های کارکردی محصول ، ویژگی های غیر کارکردی علایم ،مهم ترین عوامل توضیح دهنده تداعی علایم هستند.
– راحیل شفیع ها در سال 1386 به بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند گوشی موبایل از دیدگاه مصرف کننده با استفاده از مدل آکر(پایان نامه کارشناسی ارشد) در دانشگاه مدیریت علوم تحقیقات تهران پرداخته بود. این تحقیق شامل 4 فرضیه می باشد:
1.کیفیت ادراک شده اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد.
2.وفاداری به برند اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد.
3.آگاهی از برند اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد.
4.تداعی برند اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد.
در این تحقیق محقق از پرسشنامه استفاده کرده است که شامل 29 سوال بوده که حدود 25 سوال آن براساس طیف لیکرت طراحی شده است این تحقیق 3 فرضیه از 4 فرضیه مورد قبول نمی باشد و تنها کیفیت از دید مصرف کنندگان مهم است و با توجه به این تحقیق،مصرف کنندگان گوشی موبایل به برند وفادارنمی باشند.
2-49-2-پیشینه تحقیق در منابع خارجی:
– مک دونال و شارپ ( 2003 ) در تحقیق خود تحت عنوان (ادراک مدیریتی در مورد اهمییت آگاهی از نام و نشان تجاری به عنوان شاخصی برای اثر بخشی تبلیغات)اظهار داشته اند که آگاهی از نام و نشان تجاری یکی از بخش های اصل مدل های معروف سلسله مراتب تأثیر تبلیغات و یکی از اهداف مهم فعالیت های ارتباطی برای مدیران بازاریابی می باشد و آن ها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازگیری اثر بخشی فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی استفاده می کنند.
– هولت و کولئش و تیلور ( 1383 ) در سال 2002 یک تحقیق دو مرحله ای در مورد نحوه ارزش گذاری نام ها و نشان های تجاری توسط مصرف کنندگان به اجرا در آوردند ابتدا در 41 کشور یک تحقیق کمی انجام شد تا مشخصات اصلی نام و نشان های تجاری به دست آید. سپس در بین 12 کشور و از بین 1800 نفر,مرحله دوم تحقیق به امر شناسایی اهمیت هر یک از ابعاد اختصاص یافت. نتایج بدست آمده نشان داد مصرف کنندگان در سرتاسر دنیا نام و نشان های تجاری را با سه ویژگی می شناسند و به هنگام خرید آن را با دیگر نام و نشان های تجاری مقایسه می کنند. نشانه های کیفیت، اسطوره ای جهانی، مسئولیت اجتماعی.
2-50-خلاصه فصل:
در دنیای امروزی با رشد تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته و بالاتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده است . در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتری گرایی به صورت یک الزام برای سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد شد. تا چندی پیش رقابت بین شرکت ها درتصاحب سهم بیشتر بازار بود ولی امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتری می باشند.
توجه به رقابت و درک بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. فهم درست از ایده ها و رفتارهای رقیب و بالابردن میزان منافع رفتار مورد نظر و یا کاستن ازمیزان هزینه ها و موانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت تغییر خواهد داد.
بانک ها بایدبدانند روابط خلاق میان مشتریان و سازمانشان و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قایل هستند.
بازاریابی اجتماعی حوزه جدیدی است که می کوشد بااستفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. بازاریابی اجتماعی به سازمان ها کمک می کند تا به مخاطبین هدف خود دسترسی پیدا کنند و پیامهای متناسب با مخاطبین هدف برنامه خود را طراحی کنند وتغییرات رفتاری بزر گتر و با دوام بیشتری در مخاطبین خود ایجاد کنند. از مفهوم بازاریابی اجتماعی در حوزه های بهداشت وسلامت٬ آموزش٬ رفع مشکلات اجتماعی چون اعتیاد٬ فقر وترویج فرهنگ هایی چون اهدای اعضا استفاده گردیده است.دراین تحقیق می خواهیم از طریق بازاریابی اجتماعی به مفهوم مشتری محوری یعنی شناخت خواسته ها و نیازهای مشتری و پاسخ به آنها دست یابیم واین میسر نیست جز از طریق اصلاح برنامه ها، خدمات یا محصولات برای رقابت با رفتارهای کمتر جذاب، کمتر در دسترس و گران تر .که در این خصوص بایدگام هایی چون برنامه ریزی ٬تحلیل مشتری٬تحلیل بازار ٬تحلیل کانالها و پیش آزمون ها ٬مداخله ٬ ارزشیابی صورت پذیرد.هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد ، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند . نظارت و کنترل مداوم این مفهوم به عنوان یک گام ضروری در مدیریت اثر بخش آن می باشد .یکی از دلایل اصلی اهمیت این مفهوم نقش استراتژیک آن در به دست آوردن مزیت رقابتی است ، که این مزیت رقابتی در بازار حاصل می شود.(کرباسی ور ویاردل ،1390 ،15)