فروش اینترنتی فایل پایان نامه انواع مشتریان

انواع مشتریان

بدون شک، مشتری مهمترین دارایی هر سازمان به حساب می‌آید و تمامی تلاش‌ها صرفاً در نحوه ارائه خدمت به اور ارزش پیدا می‌کند. بنابراین حفظ مشتری مهمترین خط مشی‌ هر مؤسسه و سازمانی خواهد بود. در نتیجه، برای حفظ مشتری بایستی از خصوصیات روحی، رفتاری، عادات و رسوم او مطلع باشیم تا بتوانیم با ارائه عکس‌العمل مناسب و به موقع در مقابل گفتار و رفتار او رضایتمندی را در مشتری ایجاد کنیم(فاریابی،۱۳۹۱، ۱۹).

از زوایا و جنبه های مختلف می توان مشتری را به تیپ ها و یا انواع مختلف تقسیم کرد:

۱-انواع مشتری بر اساس رفتار آن:

 • مشتریان پرحرف
 • مشتریان عصبانی
 • مشتریان عجول و کم حوصله
 • مشتریان پرحوصله
 • مشتریان از خود راضی
 • مشتریان کم ادب
 • مشتریان معمولی

۲-انواع مشتری بر اساس زمان خرید ( قدیم و جدید)

 • مشتریان وفادار
 • مشتریان جدید

۳-انواع مشتری بر اساس اهمیت

 • اقلیت بسیار مهم
 • اکثریت سودمند

۴-انواع مشتری بر اساس گستردگی و حجم خرید

 • مصرف کنندگان نهایی
 • مشتریان صنعتی
 • واسطه ها
 • مشتریان دولتی
 • بازار بین المللی

۵-انواع مشتری بر اساس چرخه اقتصادی

 • تولید کننده
 • توزیع کننده
 • مصرف کننده

۶-انواع مشتری بر اساس ارتباطات سازمانی

دائم

موقت

بالفعل

درون سازمانی (کارکنان )

انواع مشتری

برون سازمانی

بالقوه

 

 

۷-انواع مشتری بر اساس میزان سطح رضایت

 • مشتریان خشمگین
 • مشتریان ناراضی
 • مشتریان راضی
 • مشتریان شاد
 • مشتریان شیفته(دادخواه،۱۳۹۲، ۱۴۲-۱۳۵).