انقلاب مشروطیت و کارشناسی ارشد

پی نوشت:
امینی،شهلا(1383-1382).سیر تحول هنر الیاف در ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز.کارشناسی ارشد.لی لا؛تهران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی.
غفارپور،ثریا(1388).شیوه های پیشین و کاربرد نوین هنر بافت. کارشناسی. دکترحاجی پور؛تهران. مرکزآموزش عالی میراث فرهنگی.
عرب علی دوستی،زهرا(1389). بررسی بافت های تلفیقی در منطقه ی ورامین با نگاه دقیق تر به جل شتر.کارشناسی.سیامک برفروشان؛ تهران، دانشکده هنر مرکز آموزش علمی کاربردی.
محمدی،منظر(1388).بررسی تعامل لباس با هنرها(معماری، نقاشی، مجسمه سازی و…) در سده ی بیستم، غرب.کارشناسی ارشد.شیرین بزرگمهری؛تهران.دانشگاه هنر.
عظیمی.حمیده(1380). بررسی نقوش بافته شده در پارچه های صفوی و تأثیر آن بر پارچه های عثمانی. کارشناسی ارشد. لی لا ثمری؛تهران. دانشکده هنر.
شیخ اسلامی،هانا(1381).معرفی چند نفر از هنرمندان اساتید معماری داخلی(مسعود عربشاهی، ژیلا خدایار، تیفانی).کارشناسی.سیمین دخت کرانی؛تهران.دانشکده سوره.
ریاحی خویی،آزاده(1386).تأثیر چاپ بر نقش پارچه در ایران.کارشناسی ارشد.محمد تقی آشوری؛تهران.دانشگاه هنر.
صالح پور،آتوسا(1383).چگونگی استفاده از صنایع دستی در تزیینات داخلی.کارشناسی.محمد رضا بازغی.تهران.دانشکده هنر سوره.
اندرابی.شبنم(1381).بررسی نقوش ورنی استان اردبیل و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی هتل با به کارگیری چاپ کلاقه ای.کارشناسی.حسین یاوری؛تهران.دانشکده هنر سوره.
پاینده، منصوره(1377). بررسی نقش(مواد اولیه-بافت-طرح و رنگ) در کیفیت قالی ایران.کارشناسی. جواد بور نامی؛ تهران. دانشگاه سوره.
ولی زاده،حسن(1381).صنایع دستی ایران در گذشته،حال و آینده.کارشناسی.عبدالکریم عطارزاده؛تهران.دانشکده هنر سوره.
معلومی،نفیسه(1383). فرم و رنگ در نمد معاصر ایران.کارشناسی.محمدعلی شاکری زاده؛تهران.دانشکده هنر سوره.
حیاتی،فاطمه(1382).کاربرد طرح و نقش در چاپ قلمکار با بهره گیری از نقوش مختلف در چاپ باتیک.کارشناسی.عبدالکریم عطارزاده؛تهران.دانشکده هنر سوره.
فتحی،لیدا(1383).نگاهی به سوزن دوزی بلوچ و ترکمن وممقان.کارشناسی.محمدرضابازغی؛تهران.دانشکده هنر سوره.
پیرمرادیان،سارا(1381).الهام از نقوش پارچه های دوره ی صفوی با تکنیک باتیک.کارشناسی.ویکتوریا افشار؛تهران.دانشکده هنر سوره.
درویشیان(1385). کاربرد بافت گلیم سنه قشقایی در اشیاء مختلف.کارشناسی.حلاج پور؛تهران.دانشکده هنر سوره.
کریمی،سلیمان.شم آبادی،محمد علی(1384)تأثیر دانش و مهارت دانشآموختگان شاخه کاردانش رشته فرشدستباف بر وضعیت اشتغال آن.تهران.مرکز تحقیقات فرش.
کارآمد،محمد جواد.نیکخواه،هانیه (1368).مقایسه میزان علاقهمندی به رشته تحصیلی در دانشجویان فرش و نقاشی یک تحلیل آماری.تهران.سمینار ملی تحقیقات فرش.
فصل 2
مبانی و مباحث نظری و داده های اولیه پژوهش
تاریخچه الیاف:
1 هنر الیاف در ایران
2-1 پیش از اسلام(از ابتدا تا دوره ساسانی):