اقلیم گرم و خشک و فضاهای مسکونی

ارتفاع فضاها
بنا به آزمایشاتی که در برخی از کشورهای چهار قاره به جز قاره گرم که دارای اقلیم های متفاوت و نزدیک به هم مانند استرالیا ، انگلستان ، هندوستان و آمریکا انجام شده است ، دمای هوای داخلی فضاها بین ارتفاع ۲۵/۲ متر تا ۳۰/۳ متر چندان فرقی ندارد . از این رو ارتفاع طبقات کوتاه بین ۴۰/۲ متر تا ۵۵/۲متر برای طبقات در کشورهای مذکور به ویژه برای بناهای آمریکا پیشنهاد شده است . ارتفاع مناسب طبقات مجتمع آپارتمانهایی که در ایران ، به ویژه در تهران ساخته می¬شود نیز در حدود همین اندازه است . رعایت این اندازه ارتفاع در سطح کلان فوق العاده با صرفه است .
چنانچه ارتفاع طبقات در حد ۷۰/۲ متر تا ۳ متر انتخاب شود از نظر دلبازی فضا آرامبخش خواهد بود .
اثر ابعاد پنجره در دمای مکان
یکی از نواقص معماری جدید استفاده از پنجره های وسیع با شیشه خورهای بزرگ و همچنین دیوارهای تیغه ای و نازک است . این امر در دمای ساختمان و نفوذ سریع هوای خارجی به داخل بنا و فضاها تأثیر فراوان دارد . قابل توجه است که پنجره در فضا از اهمیت خاصی برخوردار است . به طوری که عبور نور و عملکرد تهویه به آن بستگی دارد ، از این رو ابعاد آن بایستی مناسب با سطوح فضا باشد . استاندارد مناسب پنجره برای اقلیم های متعادل بین ۸ تا ۱۰ درصد کل سطوح جانبی یک فضا را به خود اختصاص می دهد . این استاندارد تقریباً می تواند برای سایر اقلیم ها نیز مناسب باشد. بدیهی است در اقلیم های سرد و کوهستانی برای محدود سازی ابعاد پنجره در فصول سرد تا ۵ درصد سطوح جانبی بسیار متناسب است . ضمناً در اقلیم های بسیار سرد بکار بردن پنجره دوجداره الزامی است .
توجه : استاندارد ذکر شده فقط برای پنجره است که هر فضا دارای یک و در مواردی دو در ورودی و یا ارتباطی می باشد که پیرو ضابطه ذکر شده نمی باشد .
امروزه بدون توجه به بسیاری از مسائل اقلیم شناسی در معماری ، ابعاد پنجره ها بسیار وسیع و گسترده انتخاب می¬شود که این انتخاب ، اشکالات فراوانی در بردارد . ( شکل های ۷ و ۸ )
اثر تابش خورشید
تابش نور به پنجره تحت زاویه¬ی ۴۵ درجه مطلوب خواهد بود . کمتر یا بیشتر از مقدار متناسب و ذکر شده باعث نقصان و یا انعکاس نور از شیشه به درون فضا خواهد شد چنانچه یک فضا دارای دو پنجره باشد ، باید نحوه¬ی طراحی آن طوری باشد که کوران باد در دو پنجره به کار رفته متناسب باشد و فضا با دریافت تهویه¬ی طبیعی در وضع مطلوب ، باعث نقصان دمای داخلی فضا ((در زمستان)) نشده و ضمناً تهویه ای مطبوع و یکنواخت در فضا داشته باشد .
تأثیر سایه بان بر روی پنجره
وجود سایه بان روی پنجره می تواند از بسیاری جهات جالب و مفید باشد که به شرح پاره ای از این فواید می پردازیم .
۱ـ نورهای بر سطح¬نما و در نتیجه به پنجره منتقل می¬شود، به وسیله¬ی سایه بان و یا قرنیز گرفته شده و خنثی می¬شود که در مجموع موجب آرام بخشی می¬گردد .
۲ـ وجود سایه بان و قاب سازی در جوار و اطراف پنجره که بافضای خارجی مربوط می¬شود، باعث تقلیل دمای هوایی که به قسمت های داخلی می رسد ، می¬گردد .
توجه : تقلیل اثر انرژی حرارتی از تابش خورشید به وسیله سایه بان در نقاط گرمسیری با اقلیم گرم و خشک و یا اقلیم گرم و مرطوب مورد توجه می باشد .
۳ـ پیشگیری از ریزش آب باران بر سطح شیشه و نفوذ آب به پشت پنجره در مناطق سرد موجب پیشگیری از یخ زدگی سطوح خارجی پنجره و شیشه ها می¬شود. قابل توجه این که برای نقاط گرم و خشک و یا گرم و مرطوب وجود سایه بان با پیش آمدگی جهت تعادل دما در تابستان مورد توجه بوده تا جایی که در شهرهای جنوبی کشور پیشخوان سازی جهت مغازه ها به شکل فضای سر پوشیده در عرض پیاده¬رو مرسوم و معمول می باشد . وجود سایه بان ، انعکاس نور و اثر تابش آفتاب را تا میزان ۹۰درصد تقلیل می دهد .
اثر سایه بان های متحرک
در مواردی از وجود سایه¬بانهای متحرک به صورت افقی در بالای پنجره و در مواردی در سه جهت ، یعنی دو پهلوی پنجره به صورت عمودی و بالای پنجره به صورت افقی نصب می¬شود. سایه¬بانهای متحرک می¬توانند در جهات مختلف و تحت زوایای دلخواه حرکت داشته باشند و انعکاس نوری و حرارتی را در شرایط دلخواه کنترل نمایند . بدیهی است رنگ سایه¬بان در جذب و یا دفع نور و انرژی حرارتی در اقلیم های مختلف قابل توجه می باشد . لازم به تذکر است که سایه-بانهای طبیعی همچون درختهای گوناگون و بلند در جوار ساختمانها در اقلیم های گرم موجب تعادل حرارت خواهد شد .
وجود گل و گیاه و سبزه در ایجاد تعادل و رطوبت هوای گرم منطقه و همچنین در محوطه بناها بسیار مفید می باشد . اتخاذ این روش در وضع اقلیم های گرم مانند زابل بسیار مؤثر بوده تا جایی که این شهر کویری را دارای آب و هوای مطلوب ساخته است .( شکل های ۹ و ۱۰ )
اثر رطوبت در ساختمان
رطوبت در ساختمان باعث می¬شود که دیوارهای ساختمان نمور شده و مکانی مناسب برای رشد و نمو انواع میکروبها و باکتریها گردد وجود رطوبت در فضاهای مسکونی باعث سرماخوردگی های مکرر و بروز امراضی چون رماتیسم و نظایر آن خواهد شد .
وجود رطوبت باعث عرق کردن دیوارهای فضا می¬شود و اگر میزان این رطوبت از حد معینی تجاوز کند ، منجر به حل شدن املاح نمکی در مصالح شده و آثار آن به صورت شوره و سفیدک بر سطوح فضاها خودنمایی می¬کند . این نقیصه کمک فراوان به رشد انواع قارچها کرده و افزون بر آن ، بوی ناخوشایندی به وجود می¬آورد و زندگی در این محلها را با ناراحتی مواجه می¬سازد . اثرات مداوم رطوبت در ساختمان باعث تغییر شکل یافتن بسیاری از مصالح در استخوان بندی بنا ، به خصوص پوسیدگی چوبهای به کار رفته در ساختمان و زنگ زدگی در و پنجره های فلزی و کابینتهای آشپزخانه می¬شود. در موارد دیگر ، باعث نرم شدن سطوح گچ کاری و کوپ کردن آنها و در نتیجه جدا شدن از سطح دیوارها می¬گردد .
در این موارد ، می¬توان با تهویه¬ی طبیعی و اصولی در ساختمان و همچنین با استفاده از دستگاههای گرم کننده که می¬توانند تعرق سطوح دیوارها و در نتیجه نم ساختمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهند ، جلوی رطوبت یا افزایش آن را گرفت .
اثرات آب باران در ساختمان