اعتیاد به مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد

برخی از استرس های مزمن ، ریشه در تجارب مربوط به ضربه های شدید عاطفی در دوران کودکی دارند که سبب می شوند این ضربه ها درونی شده و برای همیشه دردناک و تازه باقی بمانند. برخی از این تجارب ، اثر عمیقی بر شخصیت افراد دارند. نوع نگاه این افراد به جهان و نظام باور داشت آنان ، می تواند استرس پایان ناپذیری ایجاد کند. مثلاً ( دنیا جایگاهی هولناک است ، مردم می فهمند که تو فردی متظاهر هستی ، تو همیشه باید فردی کامل و تمام باشی ). برای بازبینی و تعریف مجدد شخصیت یا عقاید و باورهای جزمی و سخت فرد ، به کم فرد متخصص نیاز است.
جنبه ی نادرست استرس های مزمن این است که مردم به ان عادت می کنند. آنها فراموش می کنند که استرس وجود دارد. مردم به سرعت نسبت به وجود استرس حاد اگاه می شوند ، چون این استرس ها نو و تازه هستند اما استرس های مزمن را فراموش می کنند چون قدیمی و کهنه و آشنا هستند.
استرس های مزمن می توانند مردم را از طریق خودکشی ، خشونت ، حمله قلبی و شاید حتی سرطان از بین ببرند. چون به تدریج به یک سقوط کشنده و نهایی می رسند. از آن جا که منابع جسمی و ذهنی در جریان یک فرسایش درازمدت به انتها می رسند ، نشانه های استرس مزمن به سختی کنترل می شوند و ممکن است لازم باشد روش های کنترل استرس و درمان رفتاری در کنار درمان های پزشکی به این افراد ارائه شود. (سچینی و گونزالس، 2001)
استرس: چه وقت و چگونه می توانیم کمک بگیریم؟
در محیط کار و خانه بسیاری از استرس ها و موقعیت های دشوار وجود دارد. در محیط کار ، نگرانی مداوم از اخراج شدن یا انجام کار دو نفر به وسیله یک نفر ، می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی برای کارگران شود. تنش و درگیری و احتمال طلاق ، مراقبت از یک والد بزرگسال یا بیماری خطرناک یکی از اعضا ، برخی از موقعیت های دشوار درون خانه است که استرس را به شکلی مزمن به خانواده تحمیل می کند. چند شاخص را به خاطر داشته باشید تا به موقع در جستجوی کمک باشید :
. زمانی که احساس می کنید گیر افتاده اید و راهی برای آغاز مجدد وجود ندارد.
. زمانی که به شدت نگران هستید و نمی توانید تمرکز کنید.
زمانی که هیجان های شما ، روی خواب ، عادت غذا خوردن ، شغل ، روابط و زندگی روزمره ی شما تأثیر می گذارد.
در این شرایط متخصصان معتبر و تحصیل کرده در زمینه ی سلامت روان می توانند به کسانی که به علت استرس آشفته هستند ، کمک کنند. روش های موثر مقابله با آن را ارائه کنند. شناسایی و درمان سریع و به موقع ، می تواند از ایجاد پیآمدهای ناگوار پیشگیری کند. ( امیرحسینی ، خسرو ،
ص 120 -100)
اعتیاد چیست؟
اعتیاد یک «بیماری اجتماعی» است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش «بیمار» توجه نشود ، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیاد آور» می گردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلفی گردد.
همچنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیار از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطره می اندازد. پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی باشد ، ابزاری کارآمد ، موثر و راهبردی در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی ، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه مأموریتی در راستای وظایف مطرح نیروی انتظامی باشد ، اقدامی است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جواع با اهداف خاص سیاسی.
اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی ، هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد ، اما با تدبیر ، اندیشه و تلاش مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل درآورد. در این راستا تلاش ما بر این است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادین مقدم برداریم. به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادی وجود دارد ، در صدد خویشتن باشد. (لیدل و داکوف، 1995)
مواد مخدر
انواع فرآورده های گیاهان خشخاش ، شاهدانه ، کوکا و ترکیبات شیمیایی مشابه که مصرف آنها موجب اعتیاد می گردد.
انواع مواد مخدر
1. سستی زا
2. توهم زا
3. توان افزا
مواد سستی زا: موادی هستند که مصرف آن بر روی سلسله اعصاب مصرف کننده اثر گذاشته و در نتیجه فعالیت فکری و بدنی او را سست نماید.
این مواد به دو دسته تقسیم می شوند:
– طبیعی ، مانند: استحصالات گیاه خشخاش ، تریاک ، شیره تریاک ، مرفین
– مصنوعی ، مانند: هروئین ، متادون ، نرمتادون ، پاپاورین ، پتیدین ، انواع و اقسام قرص های مسکن و آرام بخش
مواد توهم زا: با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسی و بصری می شود ، این مواد را هالوسینوژن می گویند که شامل: